Marta Drift

Meny

Marita Drift er et arbeidstreningsprogram for mennesker som har hatt livhskontrollerende utfordringer. Brukerne bor på vår avdeling på Elstangen, og Drift jobber ut mot entreprenører og tilbyr tjenester innen riving, sjauing, manuell skogshogst og flytting. Avdelingen har 4 ansatte, og har kundekretsen er voksende og stabil. Spesielt samarbeidet med Hande Bygg og Seiershus har vært viktig for Marita Drift. Avdelingsleder for Marita Drift er Stig Morten Seierstad

 

Driftsleder Hardee med team

Marta Drift
Powered by Cornerstone