Home/Marita Forebyggende/Jan Dørum er en survivor.

Jan Dørum er en survivor. Han opplevde at begge brødrene hans døde av overdoser og overlevde så vidt selv mange overdoser.

Hans sterke livshistorie, unike evner til å kommunisere, kombinert med førstehåndskunnskap om ulike rusmidler, gjør han til en meget godt egnet foredragsholder på skoler. Vi har fått mange tilbakemeldinger som bekrefter dette.

Jan Dørum er en survivor. Han opplevde at begge brødrene hans døde av overdoser og overlevde så vidt selv mange overdoser. Hans sterke livshistorie, unike evner til å kommunisere, kombinert med førstehåndskunnskap om ulike rusmidler, gjør han til en meget godt egnet foredragsholder på skoler. Vi har fått mange tilbakemeldinger som bekrefter dette.

I tillegg til å drive forebyggende informasjon på skoler, er Jan en ettertraktet forkynner i kirker og menigheter. Han er kanskje en av dem som har holdt foredrag til flest konfirmanter i Norge. Tilbakemeldingene herfra er også veldig gode. Han har også besøkt mange menigheter over det ganske land hvor han har undervist til stor inspirasjon og glede for tilhørerne. Mange såkalte stand-up artister kunne hatt mye å lære av å se og høre Jan!

Det er forskjell, både i form og innhold å kommunisere på en skole og i en kirke/menighet, men Jan mestrer dette uten problemer. Mange kirker, menigheter og andre organisasjoner har en viss peiling på hva Maritastiftelsen gjør for å forebygge rus. kriminalitet, menneskehandel, og lignende, men kunnskapen er ofte begrenset. Derfor vil vi gjerne tilby din organisasjon et besøk av Jan. Ta gjerne kontakt med oss dersom dette er aktuelt for din bedrift, menighet eller i en annen sammenheng. Vi i Maritastiftelsen er stolte av å kunne anbefale Jan som foredragsholder eller som predikant til alle som måtte ønske et besøk av han.

Kontaktinfo:

Jan Dørum

tlf +47 938 58 851

epost: jan@marita.no