Menneskehandel – mer enn sexslaveri

Meny

Menneskehandel – mer enn sexslaveri

Dette beskrives på følgende måte i straffelovens § 224: Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferdutnytter en person til a) prostitusjon eller andre seksuelle formål,
 b) tvangsarbeid eller tvangstjenester herunder tigging , c) krigstjeneste i fremmed land eller 
d) fjerning av vedkommendes organer, 
eller som forleder en person til å la seg bruke til slike formål, straffes for menneskehandel med fengsel inntil 5 år. Det er også straffbart å gi betaling eller annen form for fordel for å få samtykke til utnyttelsen fra en person som har myndighet over den fornærmede.

Er vi egentlig imot menneskehandel?
Jeg regner med at alle Maritanytt sine lesere både fordømmer og har avsky for menneskehandel, men er vi med på å utnytte de ulykkelige ofrene for menneskehandel til egen vinning? Jeg skammer meg over å innrømme at jeg har selv medvirket til dette. For en tid siden var jeg innom et bilvaskeri som tilbød manuell vask av bilen. De skulle ikke ha mer enn 250 kroner for innvendig og utvendig vask, noe jeg sa ja til. Tre utenlandske, unge menn gjøv løs på bilen, og vasket den på rekordtid, mens sjefene (det var minst to av dem) overvåket det hele. Jeg stusset nok litt, og stakk derfor til de som vasket litt tips før jeg kjørte videre. Bilen var ren, men innvendig hadde jeg en uren og dårlig følelse. Noen uker senere leste jeg i avisen at politiet hadde aksjonert mot stedet, og fikk da bekreftet det jeg hadde hatt en mistanke om. Jeg hadde – om enn mer eller mindre uvitende, samtykket til utnyttelsen av disse fattige innvandrerne som sannsynligvis verken hadde oppholds- eller arbeidstillatelse. Det eneste gode som kom ut av denne opplevelsen for min egen del, var at jeg ble bevisst på dette og derfor bestemte meg for aldri mer å bruke slike tjenester. Dette lar seg nok gjøre i forbindelse med bilvask og andre håndverkertjenester, men det er vanskelig å vite om klærne eller joggeskoene jeg kjøper har blitt produsert av barn i India eller andre steder av fattige mennesker eller barn som slaver for styrtrike eiere for en luselønn. Det er på tide at det skapes en større bevissthet om dette i hele vår befolkning og at vi gjør motstand mot denne formen for slaveri.

Stadig flere engasjerer seg i kampen mot menneskehandel
Blant annet tankesmien Skaperkraft, menigheten INTRO, A21 og den tverrkirkelige aksjonen ”En Dag”. Skaperkraft arrangerte et viktig møte i Stortinget den 7. mai hvor bl.a. Graham Simmons fra Hope for Justice (http://hopeforjustice.org/) var en av talerne. -Vår generasjon skal være den som stopper det moderne slaveriet, sa Simmons, og viste til hvordan de i England med enkle midler hadde tatt viktige skritt i denne retningen. Jeg er takknemlige for engasjementet og ”trøkket” alle disse organisasjonene bidrar til, og vi ser et begynnende samarbeid med flere av disse som sannsynligvis vil øke i løpet av 2015. Hope for Justice, som i likhet med oss også er engasjert i Kambodsja, har invitert oss til sitt hovedkontor i Manchester for å snakke mer om hvordan dette samarbeidet kan utvikles. Vi kommer tilbake med mer info om dette på våre websider og på Facebook. Frem til målet om et slaverifritt samfunn er nådd, vil vi i Maritastiftelsen fortsette å hjelpe ofrene som best vi kan.

Powered by Cornerstone