KRAFT til å endre liv     

Meny

Himmelen er blå og temperaturen nærmer seg 30 grader da vi nærmer oss Storaas Gjestegård like utenfor Kongsberg. Det er deilig for oss byarbeidere å komme oss ut av gryta, og inn i den friske skogen. Samlingen begynner med en velkomst av daglig leder i Stiftelsen KRAFT - Marte Yri Evensen. Hun er drivkraften i stiftelsen, og jobber både politisk og med å heve kompetansen og samarbeidet i medlemsorganisasjonene. Videre ble det lunsj utendørs med lokale pølser på grillen og gode salater. Samtalen går lett når gamle venner møtes, og medlemsorganisasjonene i KRAFT har utviklet et tett samhold gjennom flere år med samlinger. Erfaringer fra hverdagen blir delt, og latter og omsorg sitter løst når historier deles over matbordet. 

Medlemsorganisasjonene i KRAFT har utviklet et tett samhold gjennom flere år med samlinger

Høy kvalitet på foredragene

Hvert år møtes medlemmene i KRAFT til samlinger, der de får grundig undervisning i aktuelle temaer, får dele erfaringer og utfordringer, åndelig fellesskap og påfyll. Stiftelsen har som mål å øke kompetansen blant ansatte i medlemsvirksomhetene, fremme deres interesser gjennom både faglig og politisk arbeid, og å kunne bistå i deres arbeid inn mot kommune og andre samarbeidspartnere. I løpet av de tre dagene på Storaas, skulle vi innom flere større og aktuelle temaer. Første dagen fikk vi undervisning av professor Stian Nissen Biong, som snakket om psykososial helse hos menn med alvorlige rusproblemer. Han gikk inn på problematikken rundt overdoser og selvmordsforsøk, og sammenhengen mellom rusmisbruk og psykisk helse. Deretter underviste han om hvordan vi kan være hjelpere gjennom miljøterapi. Andre dagen fikk vi undervisning av Ellen Skilhagen, som er psykolog ved traumeavdelingen på Modum Bad. Hun underviste om hvordan seksuelle overgrep påvirker helsen, og hvordan vi kan møte mennesker som har vært utsatt for dette. Hun snakket også om linken mellom traumeutsatte og rusmisbruk, og viste til den høye statistikken av rusmisbrukere som har blitt utsatt for seksuelle overgrep. Nivået på undervisningen på KRAFT-samlingene har økt for hver samling, og det var tydelig at forsamlingen opplevde temaene som nyttige for deres jobbhverdag. 

Stiftelsen KRAFT har som mål å øke kompetansen blant ansatte i medlemsvirksomhetene, fremme deres interesser gjennom både faglig og politisk arbeid, og å kunne bistå i deres arbeid inn mot kommune og andre samarbeidspartnere.

Godt arbeidsklima og kultur på jobb 

Videre fikk vi undervisning av Sverre Stoltenberg og Nina Sjøvoll, som snakket om arbeidsklima og samarbeid på arbeidsplassen. Dag Haugeto Stang snakket om erfaringer fra god og dårlig konflikthåndtering, og på slutten av dagen møttes alle disse tre til paneldebatt om hvordan man kan skape en god arbeidskultur. Etter siste undervisningsbolk ble det tid for å gå ut i skogen, ta en svømmetur i innsjøen, eller prate med hverandre. Medarbeiderne i KRAFT er folk som gjerne jobber døgnet rundt på sine sentre og kan stå i tøffe kamper. Dette gjelder i møte med brukergruppen som ofte er dypt fortvilte mennesker, men også i møte med usikker økonomi og praktiske utfordringer. Verdien av å kunne komme til et sted for å hvile og være i fellesskap med andre som kjenner på de samme kampene, kan ikke måles i penger og er en viktig del av disse samlingene. Kvelden kom fort, og det ble god fiskemiddag og andakt fra Nappane omsorgssenter i Bergen til slutt. 

Verdien av å kunne komme til et sted for å hvile og være i fellesskap med andre som kjenner på de samme kampene, kan ikke måles i penger og er en viktig del av disse samlingene.

Undervisning om personlighetstyper

Siste dagen hadde Nina Sjøvoll undervisning om ”Enneagrammet”, som er et verktøy for å forstå ulike personlighetstyper. Hun tok et dypdykk i de ni ulike personlighetstypene, og ga oss flere øvelser som kunne hjelpe oss å se hva slags type mekanismer vi har. Hun snakket om hvordan vi har flere typer intelligens, og at folk er forskjellige når det gjelder hvilken intelligens vi går til først. Undervisningen hennes gav nyttig innblikk i hvordan man kan forstå sine medarbeidere og først og fremst seg selv. Dette for å kunne leve som hele mennesker, trygge på hva vi er skapt til og hva som er våre naturlige begrensninger og utviklingspunkter. Dagen avsluttet med fiskesuppe til lunsj, og ikke lenge etter satt folk i bilene for å reise hjemover til arbeidet og hverdagen. I Marita-bilen var alle enig om at undervisningen hadde gitt mye denne gangen, og at det hadde vært godt med et avbrekk ute i skogen. Diskusjonen om personlighetstypene holdt helt til Ring 1 i Oslo, så det var tydelig at temaet oppleves relevant og nyttig for alle sammen.  

Diskusjonen om personlighetstypene holdt helt til Ring 1 i Oslo, så det var tydelig at temaet oppleves relevant og nyttig for alle sammen.  

Marita er en del av et større nettverk 

Å komme på KRAFT-samling, er som å møte kollegaer som man ikke ser til daglig. Organisasjonene som er medlemmer er forskjellige og har ulike strategier, men til felles har de en tro på mennesket og på Gud. En paraplyorganisasjon slik som KRAFT bidrar til at man står sterkere i samfunnsdebatten, og har en styrke i det å kunne spille på hverandre. En annen viktig del av det er at KRAFT har som mål å kunne heve kompetansen i virksomhetene, og samlingene er derfor med på å gi arbeidet i virksomhetene høyere faglig kvalitet og en større bevissthet på de utfordringene som mottakerne av våre hjelpetiltak står ovenfor. Samlingen på Storaas Gjestegård ga oss mye både faglig, personlig og åndelig. Og som alle tidligere KRAFT-samlinger, ga det oss en følelse av å være en del av noe større. Et nettverk som står sammen med oss, og som gjør at vi til sammen har enda større KRAFT til å endre liv. 

Tekst: Tåran Reindal 

Powered by Cornerstone