Foredrag i Trondheim

Meny
Foredrag i Trondheim

Foredrag i Trondheim

Fremdeles reiser våre foredragsholdere rundt for å forebygge at unge begynner med rusmidler. Ofte er ungdommene uvitende om hvilke konsekvenser dette kan få, og undervisning om dette kan være med å forhindre mange dårlige valg. En av de aktive foredragsholderne i Maritastiftelsen er Jan Dørum. Vi følger han en tur til Trondheim, der han skal undervise på Tomasskolen og i menigheten Betel. Med seg har han Angelica Kjos, som selv har vært utsatt for menneskehandel og vært rusmisbruker. 

Foredrag i Trondheim Gi ungdommene et reelt valg 

Trondheimsturen begynner med et skolebesøk på Tomasskolen. Her skal Jan ha to timer med rusforebyggende undervisning for 40 elever og lærere.

- På skolebesøk er opplegget at jeg underviser om hvordan en kommer i kontakt med rusmidler/narkotika og hvilke konsekvenser dette kan få om en velger feil, forteller Jan. - Jeg snakker en del om fysiske og psykiske skadevirkninger og om hva de forskjellige stoffene gjør med kroppen og sinnet og at dette er konsekvenser som for noen kan gi varige mén.

Jan har selv kjent på kroppen hva varige mén kan innebære. Han har opplevd å miste to brødre som døde i stoffmiljøet og at han selv måtte gjennom 31 innleggelser før han klarte å komme ut av misbruket. 

- Det er ingen selvfølge at det går bra til slutt! For meg fikk det store konsekvenser i forhold til økonomi, brutte relasjoner og mangel på utdannelse. Det ble en beintøff vei tilbake til et normalt liv! Jeg utfordrer ungdommene til å ta ansvar for sine egne liv og at de selv må ta konsekvensen av å velge feil, forteller Jan. – Jeg tror det er viktig at ungdommene i størst mulig grad skal ha ett reelt grunnlag å velg utfra. I det øyeblikket noen tilbyr dem stoff bør de på forhånd vite hva dette kan innebære – hvilke konsekvenser det kan få. Ingen forteller dem det der og da! Det er tross alt venninner, kamerater og kjærester som vil tilby dem dette første gangen. Jeg tror veldig mange som står foran valg eller i nær fremtid vil bli tilbudt stoff får et bedre utgangspunkt til å velge riktig. Det handler tross alt om å ta kloke beslutninger, sier Jan. 

 

Ikke et tørt øye i salen 

Jan holder rusforebyggende foredrag på ungdomskoler, videregående skoler, universiteter, konfirmantgrupper og for foreldre og lærere. Det blir tilpasset til den forsamlingen som til en hver tid er tilstede. Dagen etter skolebesøket går turen til menigheten Betel. Her har han med seg Angelica Kjos, for å snakke om menneskehandel og menneskeverd. Seminaret holdes sammen med Heidi Mitlid, som er engasjert i A21 i Trondheim. Heidi forteller om hva A21 jobber med og fokuserer på hva som fører kvinner inn i dette med menneskehandel og hva de blir utsatt for.

 Etter dette kommer Angelica opp og forteller sin brutale historie om hvordan hun ble utsatt for menneskehandel. Hun fremfører et sterkt budskap, og det ser ikke ut til å være et eneste tørt øye i salen. 

Angelica forteller at det gir henne mye å kunne dele sin historie. - Det er så meningsfullt å få lov til å dele mine erfaringer! Det er viktig å opplyse folk og være et levende vitne om at det går an å snu og få et nytt liv. Jeg opplever at temaet menneskehandel fremdeles er tabu og at det må snakkes om for å bevisstgjøre mennesker på at dette skjer og at vi må jobbe for å forebygge det, sier en engasjert Angelica. 

 

En overveldende respons 

Etter at foredraget var over, var det mange som ville snakke med både Jan og Angelica. 

- Responsen på foredraget vårt var overveldende, forteller Angelica. – En jente kom bort til meg og sa at hun hadde opplevd mye og takket meg. På søndagsmøtet på Betel samlet vi også inn 23 000 kr til Marita Women, arbeidet vårt for kvinnene som lever i prostitusjon, og det sier litt om at folk ønsker å bidra og redde jenter som meg. Denne turen kommer alltid til å sitte dypt i hjertet mitt. Det var også veldig fint å reise sammen med Jan og kunne dele scenen med han, sier Angelica. 

- Ja, dette er noe av det sterkeste jeg har vært med på, legger Jan til. – Det var rett og slett en festreise!

Foredrag i Trondheim

Pastor i Betel, Frank Erlandsen, forteller også at seminaret var til stor inspirasjon. 

- Angelica og Jans besøk, og det de delte, satte dype spor i oss, sier Frank. - Verdien av et menneske og dets ukrenkelighet ble presentert på en ekte og gripende måte som berørte hjertene våre. Maritastiftelsens arbeid står det stor respekt av, og deres historier fra livet viser viktigheten av Maritas arbeid. De deltok med sang, forkynnelse, undervisning og livshistorier. Både ungdommene, skolen vår og menigheten for øvrig hadde stor nytte og glede av besøket - vi både lo og gråt av det de formidlet. Deres liv og erfaringer motiverte og inspirerte til innsats rettet mot de av våre medmennesker som ikke er født med "sølvskje i munnen", men heller med tunge byrder som "blylodd rundt bena”,  avslutter Frank. 

 

Bruke egne erfaringer til å hjelpe andre

Jan og Angelica har begge hatt et tøft liv, og velger å bruke sin erfaring til å hjelpe andre til å komme seg på beina igjen. De holder foredrag for å forebygge og hjelpe unge mennesker til å kunne se hva valgene deres kan innebære. Det er også til oppmuntring og inspirasjon for de som har vært ofre eller misbrukere, og som trenger motivasjon til å gå videre. Jan har hatt disse foredragene i mange år, men behovet blir dessverre ikke noe mindre med årene. Angelica har til tross for sin unge alder også hatt mange foredrag rundt i Norge, og vil fremover reise sammen med Jan der det passer. 

- Det er utrolig bra å ha med Angelica og hun er så takknemlig til det Maritastiftelsen har hjulpet henne med, forteller Jan. 

 

Vil du ha besøk av våre foredragsholdere? Finn mer informasjon på våre nettsider www.marita.no 

Der kan du også lese mer om Angelica og Jan, og deres vei ut av misbruket. 

Tekst: Tåran Reindal 

Powered by Cornerstone