Ett nytt besøk til Teen Challenge UK

Meny
Ett nytt besøk til Teen Challenge UK

Ett nytt besøk til Teen Challenge UK

16 års erfaring med detox

Teen Challenge UK har nemlig i over 16 år trappet ned opiatavhengige fra heroin, metadon, subutex, og lignende, og dette gjør de på to uker! De som blir trappet ned, får 6 mg buprenorfin første dag, 8 mg dag to, og så trappes de ned til 0,2 mg i løpet av de neste 12 dagene. Dag 15 er de på null! De som er på detox kjøres til en lege utenfor senteret som deler ut dagsdosene. De som trappes ned bor på senteret hvor det bor ca. 30 eks-narkomane som er i ferd med å fullføre det ett år lange programmet. Detoxprogrammet har vært en formidabel suksess! Vi snakket med et titalls av dem som var i programmet som hadde gjennomgått detox’en, og de var alle overrasket over at de ikke hadde hatt mer abstinenser. Nesten ingen av dem hadde opplevd smerter i leddene, ingen kramper, ikke noe oppkast, ikke diare. Flere sa at nattesøvnen var dårlig mens de var på nedtrapping og de hadde svettet en del, men den gjengse tilbakemeldingen var at det hadde gått veldig mye lettere enn det de hadde fryktet på forhånd. Den eneste av dem som vi snakket med som hadde hatt noe kramper og andre vanlige abstinenssymptomer var Martyn, en 40 år gammel kar som hadde vært sprøytenarkoman siden han var 15 år gammel. Han hadde gått på veldig høye doser heroin daglig pluss crack-kokain. Han var noe dårlig mens han var på detox, dog mye mindre enn han hadde forventet, men han løste dette ved å jobbe masse. Blant annet hadde han storrengjort kjøkkenet den åttende dagen han var på nedtrapping. Da jeg snakket med han hadde han vært på senteret i noen uker, og opplevde at det går bra. Jeg skal aldri tilbake til mitt gamle liv igjen, var
det siste han sa til meg, og det virket som han mente det.

Ett nytt besøk til Teen Challenge UK Avrusningen

De som er på avgiftning får ikke lov å legge seg på dagtid. De blir oppmuntret til å være mest mulig aktiv på dag og kveld, og de er sammen med noen hele tiden. De har alltid noen å prate med. De får stadig oppmuntringer fra dem som har fullført nedtrapningen. – Jeg var der du er nå for tre måneder siden. Hold ut! Dette kommer til å gå bra! Du kommer til å bli bedre!

Mens vi var på senteret var det tre personer på detox. To av dem var jenter. Claire, en av lederne på jentesenteret som ligger et annet sted enn det vi besøkte, var sammen med de to jentene som vi kan kalle ”Mary” og ”Cloe” Hun fulgte dem hele dagen, og lå på rommet ved siden av dem om natten. De visste at de når som helst kunne vekke henne på natta om de trengte det, men det hadde ikke vært nødvendig, sa de med et smil. Claire gikk selv gjennom nedtrapping for 7 år siden, og har de siste 4 årene jobbet i Teen Challenge UK.

Ett nytt besøk til Teen Challenge UK

- Jeg har bodd i et telt i fire år! Jeg er så takknemlig for at jeg får lov å være her, sa Cloe mens tårene strømmet nedover kinnene hennes. Da jeg kikket rundt i rommet, så jeg at tårene rant også hos Jan Erik, Jan, Nils Rune og Mathias. Kanskje også littegrann hos meg, men det var det ingen som så ☺ - Jeg skal ta vare på det som jeg har fått her, og jeg kommer aldri til å gå tilbake til mitt gamle liv igjen, forsikret Chloe oss, til slutt. Hun kommer fra Grimsby, en liten by med ca. 90.000 innbyggere som har den tvilsomme æren av å ha høyest kriminalitet og størst fattigdom i England. Det er også masse forbruk av heroin og kokain der, og elever fra Teen Challenge-academy, driver oppsøkende virksomhet der flere ganger i uka.

Imponerende helbredelsesprosent

Rundt 65 prosent av de som kommer inn på senteret fullfører opplegget, og av disse er det over 80 prosent som fortsatt lever rusfrie og som heller ikke bruker noen form for vanedannende medikasjon fem år etter at de har fullført programmet.

Sterke inntrykk

Å formidle det vi opplevde med ord, er egentlig umulig, men jeg skal likevel gjøre et forsøk. Jan Dørum sa det slik: Dette kan bare beskrives med ett ord: FANTASTISK! Nils Rune: Det jeg sitter igjen med etter besøket hos TC England er at arbeidet preges av respekt, grundighet og kvalitet i alle ledd. Her får man lyst til å ta tak i livet sitt!

Jan Erik, som har jobbet med rehab i 8 år, bl.a. vært leder på det største kristne rehabsenteret i Norge kom med følgende kommentar: I min tid som arbeider og bestyrer har jeg alltid hatt en drøm om hvordan et perfekt rehabsenter skulle være. På TC UK fikk jeg se det!.

Det sitter i veggene

Man merker det med det samme man kommer inn på senteret. Alle man treffer er vennlige, høflige og virker som om de ikke vet hva godt de skal gjøre for deg. Når det ikke var ”morning-session” eller andre samlinger, eller når det var måltider, var de som bodde der i gang med ulike oppgaver. Enten de tørket støv som i alle ikke vi klarte å se, eller de vasket toalettene, reparerte dørhåndtak, etc, så nynnet og sang mange av dem. Vi møtte ikke én eneste som virket sur eller tverr noen ganger i løpet av de tre dagene vi var der! 

Ett nytt besøk til Teen Challenge UK Ett nytt besøk til Teen Challenge UK

Fakta: Teen Challenge ble startet av David Wilkerson i 1958 og befinner seg pr. dags dato i 115 land med til sammen over 1100 ulike senter. I Europa i 39 land.
Maritastiftelsen er Teen Challenge Norway.
 

Fakta: Buprenorfin er et syntetisk opioid (oripavinderivat). Buprenorfin er mest kjent under navnene Suboxone, Subutex, Temgesic og Norspan.


Tekst: Leiv Holstad
 

Powered by Cornerstone