FORMÅL

Meny

Maritastiftelsens formål er nært knyttet til vårt motto – Ja til livet – Nei til rus: Målet med arbeidet er å forhindre at ungdom begynner å ruse seg, og hjelpe mennesker med bakgrunn i rusproblematikk til et liv uten rusmiddelavhengighet, prostitusjon eller kriminalitet.Dette formålet søkes nådd gjennom en bredde av aktiviteter: Maritastiftelsen driver forebygging, oppsøkende- og rehabiliterende virksomhet, arbeidspraksis, ettervern og verdiformidling.

Stiftelsen fikk navnet Marita i forbindelse med dokumentarfilmen «Marita – et dokument fra noen som overlevde» som i 1984 ble produsert av stiftelsens grunnlegger, Leiv O. Holstad. Tittelsangen er komponert av Hans-Inge Fagervik, og handler om ei jente som døde av en overdose. Slik har Marita blitt et symbol for alle våre venner som har dødd av narkotikarelaterte årsaker. Senere er det laget ytterligere en dokumentarfilm til bruk i det narkotikaforebyggende arbeidet, «Marita II – en advarsel fra noen som overlevde».

Basis og profil

Maritastiftelsens syn på mennesket og på samfunnet vi lever i er forankret i den kristne tro og Bibelen. Mange av de som i dag arbeider i stiftelsen har selv kommet ut av langvarig misbruk og kriminell atferd gjennom en kristen omvendelse. Selv om frelsen mottas av nåde gjennom tro, så er noe av kjernen i den kristne troen å vise nestekjærlighet gjennom våre gjerninger. Kristenliv i praksis, med Jesus som modell og inspirator, er noe av bærebjelken i Maritastiftelsens virksomhet. Stiftelsen ønsker derfor å oppfattes som en virksomhet med en tydelig kristen profil. Maritastiftelsen ser på seg selv som et redskap for de lokale menighetene til å nå ut til de av byens borgere som har problemer med rus, kriminalitet og prostitusjon. De lokale menighetene utgjør en viktig del av nettverksbyggingen for den enkelte bruker.

Powered by Cornerstone