HISTORIKK

Meny
HISTORIKK

HISTORIKK

1973

2. pinsedag inviteres morfinisten Leiv Holstad inn på en konsert med Arnold Børud og Mini-Tvers i Filadelfias lokaler i St.Olavsgate, Oslo. Dagen etter at Leiv hadde blitt bedt for på denne konserten var morfinabstinensene borte. Han legger seg inn på rehabilitering og blir rusfri.

1975

Leiv besøker skoleklasser for første gang og advarer ungdommer mot å begynne med rus. Dette er den spede begynnelsen til det mangfoldige arbeidet som i dag er kjent som Maritastiftelsen.

1984


Marita1 – den første Maritafilmen, et dokument fra noen som overlevde, blir vist på skoler og får mye oppmerksomhet i media. Aktiviteten på skolene utvides og flere tidligere narkomane reiser med Maritafilmen over hele Norge på skoler, konfirmantgrupper, ungdomsklubber, foreldremøter og militærleirer.

Maritastiftelsen etableres samme år

1986

Leiv starter opp med fengselsarbeid i Oslo. Dette startet opp som et arbeid ut fra Salemkirken, men ble senere en del av Maritastiftelsen.

1991

Marita Danmark starter opp. Etter å ha reist med Maritafilmen på danske skoler i noen år, starter Vivian og Jens Møller et rehabiliteringssenter 
i Danmark.

1992

Nyhetsbrevet MaritaNytt sendes ut for første gang

Magne Gulbrandsen og Leiv var opptatt av å bedre situasjonen for de kristne rehabiliteringssentrene som fikk en forsvinnende liten del av de statlige midler til denne typen arbeid. Magne foreslo at de skulle ta en prat med stortingsrepresentant Jon Lilletun om dette.

Etter råd fra Jon Lilletun samler Leiv flere lignende virksomheter fra andre deler av landet, med mål om å danne en landsdekkende paraplyorganisasjon. Resultatet av dette blir Stiftelsen KRAFT (Kristent RehabiliteringsArbeid og Forebyggende Tiltak), som er et dynamisk samarbeid for å skape bedre resultater innen rusmiddelomsorg ved å koordinere forebyggende tiltak, rehabilitering og ettervern.

Øst-Europa åpner dørene for Maritafilmen, som vises i en rekke land, bl.a. Tsjekkoslovakia og Ungarn. Helsedirektoratet i Ungarn er fulle av lovord.

1993

Maritastiftelsen på banen i Russland. Magne Gulbrandsen og Roar Skumlien reiste som misjonærer på Kola halvøya. Det ble samlet inn penger til en firehjulsdreven bil som var egnet til å trosse den steinharde vinteren på Kolahalvøya. Mer enn 50 skoler og flere militærleirer ble besøkt og mange sterke ting skjedde.

1994

Maritastiftelsen mottar statstilskudd for første gang gjennom Stiftelsen KRAFT, noe som gjør det mulig å ansette kontormedarbeidere og den første gate- og fengselsarbeider.

1995

Leiv inviteres av myndighetene i Svetlogorsk, Hviterussland. Maritastiftelsens forebyggende engasjement i Hviterussland starter opp, noe som etterhvert skaper ringvirkninger også i Smolensk, Russland.

Marita bruktbutikk starter opp i Markveien 67 på Grünerløkka

1996

Maritakafeen, en kontakt – og motivasjonskafé for rusmiddelavhengige, åpnes i Prinsensgate 6, med blant andre prinsesse Märtha Louise til stede.

Premiere på den nye filmen, Marita II – en advarsel fra noen som overlevde

1997

Maritastiftelsens administrasjon flytter opp fra kjelleren i Salemkirken til 5. etasje i Christian Krohgsgate 34

1998

Marita Island etableres

1999

Et forebyggende arbeid med Maritafilmen og ANT-forebyggende foredrag på skoler i Hviterussland og i Smolensk-regionen i Russland starter opp.

Kriminalitetsforebyggende råd tildeler Leiv Holstad Den kriminalitets-forebyggende pris, overrekt av Justisminister Einar Dørum.

2000

Marita starter rehabiliteringssenter for jenter på Skarnes, virkomheten drives i to år. Eiendommen overtas av P22 i 2002.

Stiftelsen UNI tildeler sin skadevernspris til Maritastiftelsen. Stiftelsen UNI støtter tiltak som verner mennesker og historiske bygninger.

2001

Stor satsing i Russland. Helse- og sosialdepartementet i Norge støtter Maritastiftelsens forebyggende arbeid på Kola.

2002

Artisten Hans-Inge Fagervik med sitt “Rock mot Rus”-program knyttes til Maritastiftelsen

2003

Marita Ung etableres, et tilbud for ungdom som står i fare for å bli rekruttert til rusmiljøer i Oslo, eller har en annen utfordrende livssituasjon.

Den røde tråd, butikk med brukte klær og annet, åpner i Møllergata 23 (ble en del av Marita bruktbutikk i Markveien 67 i 2007)

Maritastiftelsen får bidrag fra Det Norske UD til forebyggende skolearbeid i Makedonia og Serbia

Etter mangeårig kontakt ansettes Willy Danielsen i Maritastiftelsens oppsøkende arbeid med matpakkeutdeling som fokus

2004

Maritastiftelsen flytter inn i egne lokaler i bygården Holstsgate 6 
på Torshov

Musikkverkstedet blir etablert

2005

Botilbud for ungdom starter opp i Holstsgate 6

2006

Maritakafeen feirer 10-årsjubileum

2007

Oppstart av forebyggende arbeid i Slovenia

I fengslene opplever flere fra de harde gjengmiljøene radikal forandring gjennom frelsen i Kristus. Hiep Trans historie blir kjent i media.

2008

Prosjektet “Ny karriere” for utenlandske prostituerte lanseres i forbindelse med ny lov mot sexkjøp.

Teen Challenge feirer 50-årsjubileum. Siden Maritastiftelsen representerer Teen Challenge i Norge, omtales dette.

2009

Maritastiftelsen feirer 25 år

Himmelsk sommer – åtte mandager i løpet av sommeren ble det holdt konserter på Jernbanetorget under banneret himmelsksommer.no

Sykkelverkstedet starter opp i garasjen i Holstsgate, etter behov for flere arbeidstreningsplasser.

2010

Samarbeidet mellom Vestoppland Politi og Maritastiftelsen blir etablert og det forebyggende arbeidet utvides til også å omfatte ungdom i Vestoppland.

Maritastiftelsen starter opp en besøksgruppe i Halden fengsel, etter forespørsel fra fengselspresten.

Offisiell åpning av Marita Vest-Balkan i Novi Sad, Serbia

Marita Women utvider tilbudet for utenlandske prostituerte og tar i bruk Maritakafeen på nattetid en natt i uken

Maritastiftelsen inngår samarbeid med Monsterbedriften – et firma som driver med baderomsriving. Slik styrkes tilbudet om arbeid etter endt soning og
arbeidspraksisplass.

2011

Vi starter besøksgruppe i Gjøvik fengsel

Det etableres brukthandel i Mjøndalen

Maritastiftelsen/Musikkverkstedet tildeles pris fra St. Thomas minnefond, overrekt at kulturminister Anniken Huitfeldt.

2012

Maritakafeen flytter inn i nye lokaler

Elstangen Gård, et helbredende og inkluderende bo- og arbeidsfellesskap etableres på Sundvollen nær Tyrifjorden.

Maritastiftelsen profileres gjennom flere tv-program. 
”Den hemmelige Millionæren” blir vist på TV Norge og serien ”En ny start 
på livet”  vises på TV2 seks søndager i løpet av desember 2012 og januar 2013.

2013

Monsterbedriften overtar driften av Elstangen Gård.

2014
Maritastiftelsen feirer 30 år. Leiv får kongens fortjenstmedalje. 

2016
Maritakafeen feirer 20 år. Maritastiftelsen får tilbake Elstangen Gård. Bofellesskapene Marita Bo/women og Marita Bo/men startes i Oslo.

Powered by Cornerstone