STYRET

Meny
STYRET

STYRET

Maritastiftelsens styre består av fire til åtte medlemmer. Begge kjønn skal være representert i styret. Ett av styremedlemmene velges av og blant de ansatte. Styret velger selv styreleder, nestleder, sekretær og øvrige styremedlemmer. Funksjonstiden er to år, der halvparten står på valg hvert år. Styrets beslutning fattes ved alminnelig flertall, men minst halvparten av styret må være til stede for å være beslutningsdyktig. Leiv O. Holstad (Generalsekretær) og Dag B. Jacobsen (Daglig leder) har møteplikt og talerett i styret, men ikke stemmerett.

Les mer om styrets medlemmer:

 

STYRET

Amy Østertun Geirdal – Styreleder
Østertun Geirdal er professor med livskvalitet og mental helse som spesielt kompetanseområde. Mangeårig erfaring som sosionom, som genetisk veileder, samt erfaring som høyskolelektor og amuensis. Flere styreverv.

 

 

STYRET

Sture Angelsen – Styremedlem

 

Sture er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har jobbet i DNV GL (Veritas) primært innen olje og gass – i Norge, USA og Afrika. Han har vært involvert som rådgiver innen strategi, ledelse og tekniske analyser og innehatt stillinger knyttet til produktutvikling og markedsføring.Sture er videre engasjert i menighetsarbeid med økonomi og ledelse.

 

STYRET

Nils Rune Kind – Ansattes representant
Kind er avdelingsleder for Marita Arbeidstrening. Utdannet sveiser, bilmekaniker og terapeut, foruten bedriftsledelse, ledelse & coaching og div bibelskoler. Yrkeserfaring som bilmekaniker, selger, selvstendig næringsdrivende, miljøarbeider ved rus/rehab.senter, miljøarbeider ved avrusningsinstitusjon, leder for barnevernsinstitusjon. Kompetanseområder er veiledning og oppfølging.

 

 

STYRET

Robert Erlandsen – Styremedlem
Robert Erlandsen har sin yrkesmessige bakgrunn fra Storebrand og Nordea. De siste årene har han jobbet som gründer av ulike selskap innenfor formuesrådgivning. Erlandsen har også vært politisk aktiv i Bergen Bystyre og Hordaland fylkesting. Han har også hatt flere styreverv i offentlige virksomheter, bla i Helse Bergen HF. Erlandsen har siden 2009 bodd i Oslo og er med i lederskapet til Kristent Fellesskap i Oslo. På slutten av 70 tallet var Erlandsen daglig leder i Ten Center i Stavanger.

 

 

 

 

Line Holstad – Styremedlem 
Line Holstad er utdannet barne- og ungdomsarbeider og fysioterapeut. Hun har spesialisert seg innen arbeidsmiljø. Hun har lang og bred erfaring innen salg, service- og helsearbeid og bred kompetanse innen systematisk HMS-arbeid, ergonomisk og psykososialt arbeidsmiljø, arbeidshelse, livsstil og sykefravær. Nå jobber hun som HMS-sjef for Rolls Royce Marine, Automation & Control hvor hun bl.a. leder AKAN-utvalget. Line har gjennom årene hatt ulike oppgaver i Maritastiftelsen – f.eks. i bruktbutikken og innen oversetting/tekstbehandling.
 

Powered by Cornerstone