VERDIER

Meny
VERDIER

VERDIER

Følgende verdier er fundamentale for vår kultur og for all vår virksomhet og en viktig del av fundamentet for videre utvikling av Maritastiftelsen.

Omsorg
•    vi viser gjennom handling at vi bryr oss om den enkelte
•    vi hjelper mennesker å se sin uendelige verdi
•    vi gir tilbakemeldinger og følger opp
•    vi hjelper de som er nær ved å gi opp å se nye muligheter, og tilrettelegger for ny start
•    vi er rause og nådige i forhold til hverandre og ser verdien av å gi og få tilgivelse

Troverdighet
•    vi gjør hva vi sier, og sier hva vi gjør
•    vi forvalter betrodde ressurser ansvarlig
•    vi tar initiativ til forpliktende samarbeid med andre

Åpenhet
•    vi er åpne om egne sterke og svake sider
•    vi gir ærlige tilbakemeldinger
•    vi tar imot ærlige tilbakemeldinger
•    vi forvalter åpenhet på en respektfull måte

Tro
•    vi tror på Bibelens Gud og på Bibelens menneskesyn
•    vi tror på Guds hjelp i kampen mot destruktive krefter inne i oss og utenfor oss
•    vi tror at ingen – eller ingen ting er umulig
•    vi har tro på oss selv
•    vi tror at vanskeligheter kan gi vekst og bli til muligheter
•    vi tror at kriser kan lede til ny start

Mot
•    vi er ikke redd for å satse
•    vi er ikke redd for å prøve noe nytt
•    vi er ikke redd for å stå alene med våre meninger
•    vi er ikke redd for ”farlige” miljøer og mennesker

Powered by Cornerstone