Gi det videre 2017/2018

Meny

OM KAMPANJEN

Maritastiftelsen har siden 1984 drevet oppsøkende og livreddende arbeid blant de "svake" i samfunnet. Dessverre er det siden den gang, ikke færre, men stadig flere som er i akutt behov av en hjelpende hånd, en skulder å gråte på, og et lys til å lede vei. Vår motor, vår drivkraft, og vårt hjerte er fremdeles, og vil alltid være å hjelpe disse menneskene som tilsynelatende er gitt opp av samfunnet. Det kan være rusmisbrukere, uteliggere, prostituerte, kvinner utsatt for menneskehandel, innsatte i fengsler, fattige, eller ungdom på skråplan.​

"Gi det videre 2017/ 2018" er en møtekampanje der Leiv Holstad og Jan Dørum reiser Norge rundt for å inspirere, hjelpe, og utruste menighetene til å være et lys i mørke for de aller "svakeste" i vårt samfunn. Foredrag på skoler, og konfirmantundervisning, er også ønskelig å kombinere med disse besøkene, da dette er med på å forebygge at ungdom tar negative valg som får store konsekvenser for framtiden. Vi ønsker rett og slett å sette fokus på å gi videre det vi alle har fått del i, enten det er tid, talenter, finanser eller andre ressurser. Vi tror at alle kan utgjøre en stor forskjell der de er!

Les mer her: 
http://www.gidetvidere.info/


www.gidetvidere.info

Powered by Cornerstone