Besøk av 12 ledere fra Ila fengsel og forvaringsanstalt på Marita Bo, avd menn

Meny

Besøk av 12 ledere fra Ila fengsel og forvaringsanstalt på Marita Bo, avd menn

Besøk av 12 ledere fra Ila fengsel og forvaringsanstalt på Marita Bo, avd menn

I begynnelsen av februar hadde vi besøk av 12 ledere fra Ila fengsel og forvaringsanstalt på Marita Bo, avd menn, en av våre fire bofellesskap.
Dette er et nystartet tiltak og er primært rettet mot innsatte (i fengsler) som trenger og er motivert for bofellesskap og arbeidspraksis etter endt soning.
Vi ser fram imot et godt samarbeid mellom oss og Ila og alle de andre fengslene som vi samarbeider med.
Vi tror dette vil hjelpe mange som har en problematisk fortid inn i et nytt liv!

Marita Bo, avd menn - nytt bofellesskap i Oslo
Vårt nye bofellesskap er et hus der menn som kommer ut av fengsel og andre som har slitt med rusavhengighet kan flytte inn og få en god overgang til livet i frihet. Her jobber blant annet Elise Bakke, som er sosionom, Mathias Kristensen, også ansatt i Maritakafeen og Jan Erik Nilsen, avdelingsleder for bofellesskapet og Marita Fengsel. Disse tre og mange flere, både frivillige og ansatte, danner et sikkert og ressurssterkt nettverk som skal ta hånd om beboerne som skal starte livet på nytt i denne boligen.

Hva ønsker dere å kunne tilby med dette botilbudet?
- Maritastiftelsen har lenge hatt et arbeid knyttet til fengsler i Oslo-området, samt tilbud om oppfølging av mennesker på frigang/samfunnsstraff. Gjennom fengselsarbeidet kommer vi i kontakt med mennesker som ønsker oppfølging etter endt soning eller rusavhengighet, og som har behov for bistand til å bygge nettverk og å komme i arbeid.

Gjennom bofellesskapet ønsker vi å tilby en helhetlig tjeneste, som koordinerer disse oppfølgingsbehovene i ettervernet. For å få til dette må vi ha faglig sterke mennesker som har et driv for å hjelpe mennesker. Det føler vi at vi har fått til, svarer Jan Erik.

Powered by Cornerstone