Teen Challenge Kambodsja hjelper mennesker ut av elendigheten 

Meny
Teen Challenge Kambodsja hjelper mennesker ut av elendigheten 

Teen Challenge Kambodsja hjelper mennesker ut av elendigheten 

 

Teen Challenge Kambodsja hjelper mennesker ut av elendigheten 
I Kambodsja driver Teen Challenge et livreddende arbeid. Rath Bunnavuth, eller Vuth som han gjerne blir kalt, erenav lederne for arbeidet oger ansvarlig for et jentesenter som Maritastiftelsen er med og støtter økonomisk. Leiv Holstad besøkte Teen Challenge Kambodsja for noen år siden, og var med på å kjøreet foreldrepar til guttesenteret, som skulle besøke sønnene sine. Leiv fikk vondt av at det ikke var et tilbud for resten av familien og derfor ble Marita med å gi penger slik atde også kunne starte et senter for jenter ogpar. Vuth forteller oss om sin vei inn i arbeidet, og hvordan det går med det nye senteret. 

Gjengleder og rusmisbruker 
Hva er din historie, Vuth? Hvordan havnet du i dette arbeidet? 
- Fra veldig ung alder ble familierelasjonene mine ødelagt og jeg følte meg ubrukelig. Dette i samspill med andre ting ledet meg inn i en rekke destruktive problemer. Jeg ble gjengleder, alkoholiker, stoffmisbruker, svært voldelig og respektløs overfor familien min. I Kambodsja er familierelasjonene spesielt viktige. Jeg var full av hat; alle hatet meg og jeg hatet alle, forteller Vuth. 
- En dag fikk jeg, gjennom en mann, et sterkt møte med Jesus som forandret alt. Et bibelvers som jeg fikk høre, viste meg på dette tidspunktet at det umulige var mulig. Dette var Jesaja 1,18:«Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren. Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull.»


Hva brenner du for? Hva er din visjon for arbeidet? 
- Jesus reparerte mitt ødelagte hjerte! Det gjorde at jeg fikk en veldig trang til å væremed å reparere andre ødelagte hjerter ved den forvandlende Guds-kraften, slik jeg fikk oppleve det, sier Vuth. - Det som skaper en brann i meg er muligheten til å få se alle disse ødelagte menneskene få enny start, slik jeg fikk oppleve.

Mangel på tillit er en stor utfordring  
Hva er de største utfordringene i arbeidet i Kambodsja? 
- Både blant troende og ikke-troende i Kambodsja er det en grunnleggende mangel på tillit. Det er derfor svært lite samarbeid mellom ulike hjelpeorganisasjoner, familier ogenkeltpersoner. Det er veldig krevende å oppnå tillit, forteller Vuth.  - Vi har mange store utfordringer. Det er mye narkotika, menneskehandel, vold og ikke minst fattigdom. Vårt hovedfokus er å nå rusavhengige, men vi tar selvfølgelig håndom«hele mennesket». Dette innebærer atvi går inn i mye ulik problematikk fordi mennesker som kommer fra gata i Kambodsja har vært utsatt for veldig mye forskjellig, sier Vuth. 

Har jentene som kommer ut av prostitusjon og inn på senteret også rusproblematikk?
- Ja, omtrent alle ruser seg når de skal ut å selge sex. Kvinner tar dop for å orke å selge kroppen slik, slik at de kan kjøpe mat til barna sine. Mange vil ikke til rehabilitering, fordi mange av sentrene er veldig dårlige, og fordi deer bekymret for hva som vil skje med barna deres. Viprøver å vise at Teen Challenge er annerledes, ogat det er mer som et hjem. Mange sliter med å stole på noen, så det kan være vanskelig å gi folk hjelp. Vi tar imot folk som gjester, og vi tvinger aldri. Vi inviterer folk til å komme ogsesenteret og det vi driver med.  - Vi tror det er klokt å holde fokus på målgruppa med rusproblematikk. Dette er fordi andre, på tross av andre utfordringer, enten er redd for disse eller ser ned på dem. «Elevene», som de ofte blir kalt i Teen Challenge-programmer, danner lettere gode relasjoner når de har noe av det samme erfaringsgrunnlaget fra før, sier Vuth. 

Endelig eiere av eget husrom 
Hvordan går det med det nye senteret for jenter? 
- Vi fikk en tomt, og har endelig fått bygget et eget hus. Vi har tidligere leid flere steder, men det er vanskelig når vi har måttet flytte fordi leien har gått opp. Nå har viet eget sted, forteller Vuth.  - Vi fikk hjelp fra en kristen gruppe i USA, som både har støttet byggingen økonomisk ogved å komme selv og være med i byggingen. Det er krevende å bygge i Pnom Penh, fordi man risikerer at det blir flom, og man må bygge slik at det kan tåle det. I tillegg måttevibygge høye gjerder, for å beskytte både eiendommene og kvinnene. Jeg tenkte at hvis viikke hadde råd til mer etter atvi bygget gjerdene, så fikk vi bare sette opp telt, smiler Vuth. 

På hvilken måte hjelper dere kvinnene?
- Vi går ut på gaten med vann og nudler, ogspør omde vil prate med oss. Slik kommer vii kontakt med dem, og kan spørreomde vil komme på senteret. På senteret har vien del ulike tilbud for familiene som kommer til oss. Vi har blant annet gruppestudie for nye kristne, gruppeterapi, og individuelle samtaler. Vi har også skole og undervisning, der dekan lære å lese og skrive og lære engelsk. Det kan være veldig viktig for atde skal få seg en jobb, forteller Vuth.  - Det er mye lettere for menn å få jobb i Kambodsja, så viprøver å hjelpe kvinnene til å starte små bedrifter. Det kan være å selge tingde lager selv, slik som teppemaking, eller salg av sukkerrør på gata. 

Godt å være en del av et større fellesskap 
Hvordan er det å være en del av Teen Challenge-nettverket? 
- Det er rundt 115 land som er med i TC nå og disse har til sammen tusenvis av sentre. Det er utrolig verdifullt og inspirerende å høreom ulike deler av arbeidet gjennom konferanser og møter med mennesker. Aller mest inspirerende er det møte «brødre, søstre, mødre og fedre» i arbeidet og kjenne atde deler den samme erfaringen som oss, svarer Vuth.  - Hvis vi kun skulle vært avhengige av den anerkjente profesjonelle delen innen dette feltet, så hadde det bare ikke strukket til. Måten TC jobber på er utrolig viktig. TC jobber på en måte som fører tilat mennesker får et totalt forvandlet liv gjennom Guds kraft. Dette varer!

Hva er din relasjon til Leiv og Maritastiftelsen?
- Det har vært veldig verdifullt for meg å få bli kjent med Leiv og flere andre som ertilknyttet Maritastiftelsen i Norge og utlandet. Flere av disse har vært på besøk og sett arbeidet vårt. For meg er dette blitt en viktig relasjon på grunn av at jeg ser det store hjertet dere har for oss i Kambodsja. Dere viser at dere virkelig bryr dere på tross avatarbeidet vårter langt, langt borte fra deres hverdag. Det betyr mye for meg at dere støtter oss først og fremst åndelig, gjennom bønn og omtanke, men også økonomisk, svarer Vuth engasjert. 

Helt til slutt før du reiser hjem til Kambodsja, sentrene og familien om en times tid. Er det noe du ønsker å tilføye?
- Til slutt ønsker jeg å si takk for at dere har hjerter som også rommer oss. Husk på oss! Uten Guds kjærlighet kan man ikke bære frukt. Jeg håper at mitt liv kan være som et tre, som ikke bare ser vakkert ut, men som bærer god frukt!

Tekst: Mathias T. Kristensen

Powered by Cornerstone