Marita Women - BO

Meny
Marita Women - BO

Marita Women - BO

Marita Women - BO er et døgnbemannet bofellesskap for kvinner som er identifisert som mulige ofre for menneskehandel.

Marita Women- BO er et døgnbemannet bofellesskap for kvinner som er identifisert som mulige ofre for menneskehandel. 
Bofellesskapet, som på grunn av sin karakter er på hemmelig adresse, gir tilbud til kvinner som trenger et trygt sted å bo i Oslo mens de tar tilbake livet sitt.

Aktuelle kvinner, er de som vil kunne nyttiggjøre seg det å være sammen med andre, delta i felles aktiviteter i huset og som vil følge opp ulike aktivitetstilbud som skole og arbeidspraksis. 

Huset har en vakker beliggenhet og ligger godt til rette for hvile og avkobling. Vårt utgangspunkt er en helhetlig tilnærming og med en individuell tilpasning. Ved inntak får hver kvinne en egen kontaktperson som er veileder i forhold til praktiske behov og som vil kunne gi psykososial støtte og omsorg. Ansatte har ulike sosialfaglige utdanninger.

Vi vektlegger at den enkelte kvinne kan få etablert mest mulig trygghet og få den roen hun trenger. Kvinnenes behov er sammensatte og ofte svært omfattende. Etter hvert som det bygges tillit, kommer det fram mye reaksjoner på det de har vært gjennom. Gjennom et bofellesskap med tett oppfølging er det et mål at tiltaket kan være med på å stabilisere en hverdag, og kan muliggjøre at kvinnene får økt mestringsopplevelse til å følge opp arbeidspraksis/ skole. 

Vi bygger vårt arbeid på kristne verdier. Vårt fokus er at kvinnene i bofellesskapet skal oppleve seg sett, verdsatt, inkludert og elsket for den de er. Vi tror at dette kan skape økt trygghet, bedre selvbilde og ny framtidstro.

Inntak av kvinner til bofellesskapet skjer i samarbeid med ROSA-prosjektet og Oslo kommune ved NAV Grünerløkka. Dette samarbeidet fungerer også godt i forhold til de ulike oppfølgingsbehov som er hos kvinnene.

Marita Women-BO finansieres gjennom prosjektstøtte fra Justisdepartementet og avtale som er inngått med Nav Grünerløkka i forhold til å kunne tilby midlertidig bolig med oppfølging. Vi mottar også noe støtte gjennom gaver fra enkeltpersoner og andre organisasjoner som f.eks. fra menighetsnettverk.

Kontakt women@marita.no for mer informasjon. 

Powered by Cornerstone