Elstangen

Meny

Elstangen

Elstangen er et botilbud for menn beliggende ved Sundvollen i Hole kommune.

Elstangen er et botilbud for menn beliggende ved Sundvollen i Hole kommune. Det er et idyllisk sted med utsikt over Tyrifjorden. De fleste av våre beboere har rus, kriminalitet eller andre livskontrollerende utfordringer i sin historikk. Vi har plass til 7 beboere. 

Elstangen er en del av Maritastiftelsen og bygger på den samme kristne verdiforankring. 

Botilbudet er bygd på familieprinsippet; de som bor der er ikke under institusjon, men inkluderes i lederenes familie. Botilbudet er rusfritt, og beboerne skal være 
i arbeid eller skole. Vi tror på Gud og at ingen – eller ingenting er umulig.

Marita Bo menn avdeling Elstangen trenger jobb. De utfører:

  • Riving
  • Flytting
  • Maling
  • All form for sjauing
  • Manuell hogst
  • Ellers bare spør så vil vi svare om vi kan utføre.

Kontakt oss på
Tlf: +4740166582
Mail: stigmorten@marita.no

 

Ledig stilling per september 2019: https://marita.no/om-oss/ledige-stillinger-elstangen

 

Elstangen Elstangen Elstangen
Powered by Cornerstone