Elstangen

Meny

Marita Bo menn avdeling Elstangen i Hole kommune, er et botilbud bygd opp på familieprinsipp. 
De som bor der er ikke under institusjon, men inkluderes i lederenes familie. Botilbudet er rusfritt, og beboerne skal være 
i arbeid eller skole. Vi tror på Gud og at ingen – eller ingenting er umulig.

Marita Bo menn avdeling Elstangen trenger jobb: 

De utfører:
Riving
Flytting
Maling
All form for sjauing
Manuell hogst
Ellers bare spør så vil vi svare om vi kan utføre.

Kontakt oss på
Tlf: +4740166582
Mail: stigmorten@marita.no

Powered by Cornerstone