Pål Kr. Helmersen

Meny
Pål Kr. Helmersen

Pål Kr. Helmersen

Pål er et personlig vitne om at det går an å bli fri fra rus, og har en fortid de færreste ville overlevd. Denne bruker han aktivt i det forebyggende arbeidet blant ungdom.

Pål Kr. Helmersen er utdannet pastor og studerer til master i praktisk teologi ved Ansgarskolen i Kristiansand. Han har studert pentekostal teologi ved Det Teologiske Menighetsfakultet i Oslo, har mangeårig erfaring som gatemisjonær og som ungdomspastor i Misjonsforbundet og Pinsebevegelsen. Han er i dag engasjert i Familiekirken Mandal og forkynner i mange ulike sammenhenger. Pål har jobbet i politiet med forebyggende arbeid og vært mye brukt som foredragsholder i mer enn 20 år. Pål er personlig et vitne om at det går an å stå oppreist og rusfri og bruker sin fortid aktivt i det forebyggende arbeidet. Han har også jobbet som redaksjonell konsulent for Bibelforlaget i forbindelse med produksjon av Bibelen-Guds Ord, studieutgave og som redaktør og oversetter for StudentBibelen - Apps for livet. Pål ble enkemann i 2010 og har siden vært alenepappa for fire barn fra 14 til 23 år. Han er bosatt i Mandal.

Pål er en dyktig kommunikator og historieforteller som på en unik måte evner å engasjere både unge og eldre med sitt sterke vitnesbyrd. Han fremstår som et levende eksempel på at det går an å bli fri og gjenopprettet etter et liv preget av overgrep, rus og traumer. Påls historie er et bevis på at det er håp for alle.

Vi er glade for å kunne tilby besøk av Pål som forkynner eller foredragsholder til din organisasjon, skole eller kirke/menighet. Han deler gjerne sin historie, underviser om ulike rusmidler, inspirerer og motiverer til gode valg og informerer om Maritastiftelsens arbeid mot rus, kriminalitet, menneskehandel og lignende.

 

Kontaktinfo:

Pål Kr. Helmersen

tlf: +47 958 54 351

E-post: pal@marita.no

Powered by Cornerstone