Ny og stor Second Hand-butikk åpner på Ensjø i Oslo

Meny

I Second Hand-butikken finner du både møbler, klær, sko, el-artikler, bøker og mye annet. I tillegg vil det være en hyggelig, enkel kafè i lokalene, med plass til 90 gjester. I den nye butikken ønsker vi også å legge til rette for at 15-20 personer kan delta i arbeidstrening.

Stort behov for medarbeidere og frivillige 

For å kunne drifte bruktbutikken og kafeen er vi avhengige av gode medarbeidere og ikke minst innsats fra frivillige som kunne tenke seg å bruke noe av sin tid sammen med  oss. Vi ønsker å skape et miljø som gir mye glede og opplevelse av mening for alle. 

Samarbeid med Erikshjälpen 

Den nye butikken vil drives som et samarbeid mellom Maritastiftelsen og Erikshjälpen. Erikshjälpen er Sveriges største aktør på second hand, og har også en butikk i Tønsberg som ble etablert 2011 og drives i samarbeid med menigheten Elihu i Tønsberg. Etter noen års fremgangsrik virksomhet ønsket Erikshjälpen å øke antallet butikker i Norge. I den sammenheng ønsket de å finne en partner som deler deres verdigrunnlag og har interesse og forutsetninger for å arbeide mot en utvidelse. Valget falt da på Maritastiftelsen. Det er vi i Maritastiftelsen glade og takknemlige for. Dette er et samarbeid der vi kan dra nytte av hverandres styrker og erfaringer, samtidig som vi kan dele det kristne verdigrunnlaget og visjoner for arbeidet.  

Erikshjälpens hovedoppdrag er å bekjempe fattigdom og utsatthet gjennom å fremme barns rettigheter. Det er en innsamlingsstiftelse som i tillegg til å drive 63 second hand-butikker i Sverige også driver bistandsprosjekt i samarbeid med lokale partnere i 18 land rundt om i verden. Alt overskudd går til humanitær og sosial bistand. Det er også en sentral drivkraft for virksomheten at gjenbruk fører til et bærekraftig forbruk og har en miljøgevinst.  

Både Erikshjälpen og Maritastiftelsen ønsker å bidra til personlig utvikling gjennom å være en arbeidstreningsarena. Maritastiftelsen har på dette området opparbeidet seg god erfaring med oppfølging av deltakere i arbeidstrening i Oslo og i Mjøndalen. Sammen med Erikshjälpens brede erfaring med stordrift innen second hand, danner dette et godt grunnlag for et fruktbart samarbeid.  

Erfaringer fra arbeidstrening i Mjøndalen og Oslo 

Maritastiftelsen tilbyr arbeidstrening for tidligere rusmiddelavhengige som er ferdig med rehabiliteringen, innsatte som er på vei ut av fengselsopphold, ungdommer som er i ferd med å rette opp livet sitt eller andre som av ulike årsaker trenger hjelp inn i arbeidslivet. Målet er å motivere og hjelpe alle tilbake til et liv med skole/arbeid og hvor de selv tar ansvar for seg selv, evt. familie og sin rolle i samfunnet.  

Vi erfarer at tett oppfølging i arbeidstreningssituasjonen er sentralt for å lykkes i å nå dette målet. En av de som har deltatt i arbeidstrening i vår butikk i Oslo er John. Han var hos oss i 1,5 år, og forteller at han sitter igjen med at dette var en utfordrende, men lærerik tid. ”Jeg var tidligere usikker i møte med ukjente mennesker, og sosiale sammenhenger var vanskelig. Men ved å møte kunder daglig, både i butikk og ved henting av varer i kundenes hjem, lærte jeg meg å takle disse situasjonene bedre og bedre. Jeg lærte å oppføre meg, ble mer høflig og mer sikker på meg selv. Jeg mener tålmodigheten jeg ble møtt med var avgjørende. Jeg kunne fort bli sint, men de ansatte ga meg aldri opp. Ofte var det en mulighet til å ta en prat, der jeg fikk satt ord på hvordan jeg hadde det. Jeg fikk sette meg mål, som vi ofte snakket om underveis. Jeg følte at dere virkelig brydde dere, og jeg er veldig takknemlig for lærdommen og oppfølgingen jeg fikk”.  

Dette ønsker vi å ta med oss videre inn i ny butikk. De store lokalene gir oss mulighet for mer varierte arbeidsoppgaver og enda større individuell til pasning enn vi har i våre nåværende bruktbutikker. Dette er med på å øke vår kapasitet som arbeidstreningsarena. 

 

Besøk hjemmesiden her

Ny og stor Second Hand-butikk åpner på Ensjø i Oslo

 

 

 

 

 

 

Ny og stor Second Hand-butikk åpner på Ensjø i Oslo
Powered by Cornerstone