Leiv O. Holstad 1951-2020

Meny

Leiv O. Holstad 1951-2020

Det er med stor sorg vi meddeler at Maritastiftelsens grunnlegger og generalsekretær, Leiv O. Holstad, har gått bort, 68 år gammel, etter lengre tids kreftsykdom. Leiv var til det siste aktiv i sin tjeneste, både som forkynner, forfatter og som leder i Maritastiftelsen. Maritastiftelsens styre, stab, frivillige og brukere står alle i dyp takknemlighet til hans engasjement gjennom fem tiår for mennesker med rusproblematikk og andre utfordringer. Vi er takknemlige for å ha fått være med på å virkeliggjøre Leivs visjon sammen med ham. Gjennom dette har flere hundre tusen mennesker fått høre budskap om alternativ til rus, og Guds nåde og Guds kjærlighet.

Det er i ydmykhet vi takker Gud for de tusener av mennesker som har fått hjelp til å endre livene sine. Vi vil fortsette Maritastiftelsens arbeid, i Leivs ånd.

For styret i Maritastiftelsen, Amy Østertun Geirdal, styreleder.

Kontaktperson i Maritastiftelsen er Dag B. Jacobsen, daglig leder dag@marita.no tlf 90967338

 

Leiv O. Holstad 1951-2020
Powered by Cornerstone