Marita Boot Camp

Meny
Marita Boot Camp

Marita Boot Camp

Maritastiftelsen har i samarbeid med Vest-Oppland Politidistrikt jobbet med et forebyggende program mot rus. Prosjektet er støttet av Politidirektoratet. Stig Morten Seierstad (Maritastiftelsen) treffer hvert år flere tusen ungdom med sitt foredrag og har også årlig over 100 oppfølgingsamtaler i samarbeid med politiet. Programmet jobber også tett opp mot Vest-Oppland fengsel, og nysatsingen Boot Camp springer ut fra dette arbeidet. 

Bootcamp

Bootcamp er et rehabiliteringstilbud over 6 måneder hvor brukerne kommer rett fra gata og til opplegget. Rehabiliteringen består av steinhard trening, arbeid og undervisning. I Bootcamp er disiplin et nøkkelord og bruk av hverken internett, tobakk eller alkohol er tillatt. I Marita ser vi på mennesket som bestående av kropp, sjel og ånd. Undervisningen brukerne går gjennom henvender seg til alle disse. Første permisjon innvilges først etter 2 måneder.

Bootcamp har dedikerte ledere og ansatte som går foran med sitt eksempel gjennom hele rehabiliteringsoppholdet. De oppgavene brukerne må løse, om det er fysisk trening, arbeid eller annet, blir alltid gjort i samarbeid og solidaritet med de ansatte. I Bootcamp står vi sammen om det som skal løses. Kjærlighet og oppmuntring ligger til grunn for denne modellen, noe som fører til mestring når brukerne klarer å gjennomføre de målene de har satt seg. 

Samarbeidspartner for Bootcamp er Vest-Oppland Politidistrikt, og avdelingsleder fra Marita er Stig Morten Seierstad.

Truls Petter og Tine Henriette, begge jobber i Boot Camp:

BildeBilde

Powered by Cornerstone