MARITA FENGSEL

Meny
Gjennom flere år har Maritastiftelsen møtt innsatte, med kjærlighet og en inspirasjon for fremtiden. Sammen reiser én til to ansatte og 5-6 frivillige inn til fengslene med kaker og kaffe og tanker om å skape en god samtale med de innsatte.

Maritastiftelsen har siden 1986 hatt et bredt og godt samarbeid med mange ulike fengsler. Ansatte og frivillige medarbeidere arrangerer månedlige møter i følgende fengsler:

Oslo Kretsfengsel avd. A («Botsen»)

Oslo Kretsfengsel avd. B («Bayer’n»)

Breitvedt kvinnefengsel

Ila fengsel og forvaringsanstalt

Ullersmo fengsel

Ullersmo fengsel, avd Kråksrud

Halden fengsel

Drammen fengsel

Ravneberget fengsel (kvinnefengsel i Sarpsborg)

Bastøy fengsel

Trøgstad fengsel

Eidsberg fengsel

Vestoppland Fengsel

I tillegg til disse månedlige samlingene, besøker vi de innsatte som ønsker individuelle samtaler.

Hvert år har vi rundt 150 samlinger fordelt på disse fengslene.


Vi ønsker å formidle: 
omsorg med kaffe og en prat, inspirasjon og positive drømmer om framtiden, motivasjon til positive endringsprosesser og tro, håp og kjærlighet.

Vi tilbyr: 
arbeidstrening og ettervern på vei ut av et fengselsopphold, blant annet i samarbeid med NAV støtte på veien tilbake til et positivt liv uten kriminalitet, rus og prostitusjon. Vi tilbyr også informasjon om andre aktuelle hjelpetiltak og muligheter

Hvordan kan du bidra?
Du kan støtte oss økonomisk! Dette arbeidet er et «underskuddsprosjekt» økonomisk, Vår største belønning er å se resultatene i form av forvandlede liv! 

Eller du kan

- VIPPSE oss på #14425

- Sende "maritavenn" til 2160 og gi 200kr i mnd

- Sende "marita200" til 2160 og gi 200kr i engangsbeløp


Er du interessert i å være frivillig medarbeider i fengselsarbeidet ? Ta gjerne kontakt
for mer informasjon. Tlf (+47) 22 04 54 00. Nedre aldersgrense er 20 år.

Kontakt Marita Fengsel

Maritastiftelsen
Holsts gt. 6
0473 Oslo

Tlf: (+47) 22045400
e-mail: marita@marita.no

Avdelingsleder:
Jan Erik Nilsen
e-mail: janerik@marita.no
Tlf: (+47) 474 68 828

Hvordan kan du bidra?

Du kan støtte oss økonomisk! Dette arbeidet er et «underskuddsprosjekt» økonomisk, Vår største belønning er å se resultatene i form av forvandlede liv! 

Eller du kan

- VIPPSE oss på #14425

- Sende "maritavenn" til 2160 og gi 200kr i mnd

- Sende "marita200" til 2160 og gi 200kr i engangsbeløp

Powered by Cornerstone