Marita Drift

Meny
Marita Drift

Marita Drift

Marita Drift er en underleverandør til byggebransjen spesialisert innen riving. Her ansetter vi mennesker som er ferdig med arbeidstrening og som ønsker en karriere innen byggebrasnjen. De ansatte bor blant annet på vår avdeling på Elstangen, og Drift jobber ut mot entreprenører og tilbyr tjenester innen riving, sjauing, manuell skogshogst og flytting. Vi er blant de beste i bransjen på HMS. Avdelingen har 4 ansatte, og kundekretsen er voksende og stabil. Spesielt samarbeidet med Hande Bygg, Selvaag Eiendom AS og Seiershus har vært viktig for Marita Drift. Avdelingsleder for Marita Drift er Stig Morten Seierstad.

 

Driftsleder Hardee med team

Marita Drift
Powered by Cornerstone