Frivillig arbeid

Meny
Maritastiftelsen ble startet som et frivillig, ulønnet arbeid hvor idealisme var drivkraften. Det oppsøkende arbeidet i Oslos og andre byers ”bakgård” ble gjort på fritiden av flere av de som i dag utgjør kjernen av Maritastiftelsens stab. Etter hvert ble virksomheten for omfattende til at dette kunne utføres i tillegg til en annen betalt jobb, derfor ble noen av disse lønnet slik at de kunne drive arbeidet på full tid.

Mange av de ansatte gjør en innsats langt ut over normal arbeidstid, så også de bidrar med ulønnet arbeid, men i tillegg til de pr dags dato ca. 35 ansatte i Maritastiftelsen, har vi ca. 150 medarbeidere som deltar ulønnet med ulike former for frivillig arbeid. Disse er noe av hemmeligheten bak de gode resultatene arbeidet har!

Du kan delta som frivillig medarbeider i følgende avdelinger:
– Maritakafeen, Oslo
– Maritas Fengselsarbeid 
– Marita brukthandel Markveien
– Marita brukthandel Mjøndalen
– Marita Ungs musikkversted og kafé
– Marita Bo (som ansvarsperson)
– Marita Women

Vi har en todelt visjon for arbeidet vårt:
I tillegg til å møte målgruppenes mange behov, ønsker vi å dyktiggjøre de som er med på å gjøre denne jobben. Opplæringsmetoden er primært læring gjennom modellering. I Maritakaféen og i fengselsarbeidet gjør vi dette ganske enkelt ved å sette en ny og uerfaren medarbeider sammen med en erfaren. Ved å se og høre, kommer læringen mye fortere enn ved teoretisk undervisning. Vi har et bredt samarbeid med flere høyskoler hvor vi gir praksis til deres elever ved Maritakaféen og i andre av våre avdelinger.

Mange av våre frivillige medarbeidere er skoleelever, som i tillegg til å utdanne seg, skaffer seg verdifull erfaring og ikke minst er med på å bidra til positiv endring hos mennesker som av ulike årsaker sliter med livet sitt. Men vi har også medarbeidere som for lenge siden er ferdig med utdannelsen. Vår eldste fengselsmedarbeider er ei herlig dame på over 80 år!

Kontakt oss dersom du er interessert i å bli frivillig medarbeider og å finne ut mer om dette.

Send SMS "frivillig" til 2160 så tar vi kontakt.

ANDRE MÅTER Å BIDRA PÅ:
– Vi tar gjerne i mot brukt og nytt tøy (Bukser, gensere, jakker, undertøy, fottøy, soveposer, etc..)
– Det er behov for sponsorer som kan bidra med:
> Mat eller andre varer (sukker, kanel, saft, kaffe, kakao, te, vaskemidler, kluter, etc..)
> Aktiviteter på dagtid som vi kan ta med kafébesøkende på (Kino, bowling, go-cart e.l.).

 

Frivillig arbeid
Powered by Cornerstone