Marita Bo - Menn Oslo

Meny

Marita Bo - Menn Oslo

Marita Bo - Menn Oslo er et rusfritt bofellesskap for menn som er ferdig med soning eller tidligere rusavhengige som trenger ettervern.

Marita Bo - Menn Oslo  ønsker å legge til rette for en god tilbakeføring til samfunnet etter soning

eller rusbehandling. Vi legger vekt på et godt fellesskap og nettverksbygging, tett oppfølging,

meningsfulle aktiviteter og en styrket motivasjon til å leve et rusfritt liv uten kriminalitet.


Konkret om boligen

Boligen ligger på Dal/Brenna i Oslo syd, med plass til seks personer. Det er en enebolig hvor

beboere deler kjøkken, stuer og bad med andre beboere, og har eget soverom.


Oppfølging

Boligen har til enhver tid ansatte og/eller frivillige tilgjengelig, med tilbud om samtaler og

veiledning. Beboeren får egen primærkontakt. Det er også tilbud om samtale med sosionom

en gang i uken.


Et rusfritt miljø

Botilbudet er rusfritt, og vi har rutiner for urinprøvetaking, enten ved kontrakt for jevnlige

prøver eller ved stikkprøver.
 

Arbeidstrening

Vi ønsker at alle som bor i bofellesskapet skal ha noe å gjøre på dagtid. Maritastiftelsen tilbyr

arbeidstrening innen ulike arbeidsfelt som butikkdrift, lager, transport,

byggvedlikehold/vaktmestertjenester og sykkelverksted. De ulike tiltakene finner sted i Oslo

og i Mjøndalen.
 

Hverdagen

Vi legger vekt på en strukturert hverdag, med arbeidsoppgaver og en fast ukeplan. Vi ønsker

at beboerne kan bygge et nytt og positivt nettverk, og få sosial trening gjennom botrening og

aktiviteter. Eksempler på aktiviteter kan være tur til treningssenter, fysisk trening ute, kino,

konserter, biljard, middag ute, etc. Hver søndag er det tilbud om møte i lokal menighet, med

fokus på relasjonsbygging. Vi har også ukentlige husmøter.
 

Hvordan kan jeg få vite mer, eller søke meg inn?

Marita Bo - Menn Oslo har ikke søknadsskjemaer. Er du interessert i å høre mer om tilbudet, flytte

inn, eller kjenner noen som trenger et slikt tilbud, kan du ta kontakt med:

Avdelingsleder for Maritastiftelsens fengselsarbeid og Marita Bo - Menn Oslo:

Jan Erik Nilsen

Tlf: 47468828

E-post: janerik@marita.no

Powered by Cornerstone