Fagdag 2018

Meny

Fredag 28.september arrangerer vi årets fagdag om menneskehandel. Temaet i år handler om hvordan vi gir plass til mennekseverdet i møte med ofrene for mennekshandel. For å hjelpe oss å sette fokus på dette er vi stolte over å kunne presentere professor Kevin Bales og Catharina Drejer som seminarholdere. I tillegg bidrar Maritastiftelsens egne krefter med blant annet generalsekretær Leiv Holstad og leder for Marita Women, Kristin Strandengen. Det vil også bli panelsamtale hvor forskjellige aktører, både fra det offentlige og frivillige organisasjoner deltar. 

Sted for dagen er Posthallen i Prinsensgate 8 i Oslo, og pris er 250 kr.(+ bill.avg.). Deltakerpasset inkluderer lunsj med asiatisk buffet på stedet. Skjema for påmelding finner du her.

Program for dagen:

 • 09.00: Velkommen og introduksjon  
 • 09.15: Seminar: Unlocking the Science of Slavery -v/Professor Kevin Bales
 • 10.00: Pause
 • 10.10: Seminar: Unlocking the Science of Slavery -forts. v/Professor Kevin Bales 
 • 11.00: Pause
 • 11.10: Seminar: Slaveri og teknologi - v/Catharina DrejerSkaperkraft
 • 12.00: Lunsj  
 • 13.00: Innledning til panelsamtale: Beskyttet eller jaget? Menneskeverdets plass i arbeidet mot slaveriv/Marita Women og aktører fra det offentlige. 
 • 13.45: Pause 
 • 14.00: Panelsamtale med bidragsytere 
 • 15.15: Avslutning og oppsummering.  

 

 

Professor Kevin Baleser et kjent navn for mange av de som jobber for å bekjempe menneskehandel og slaveri rundt i verden. Han er Professor of Contemporary Slaveryved Universitet i Nottingham, forfatter av flere bøker, nestleder for  forskningsinstituttet WISE, mottaker av ”Queen’s Anniversary Prize for Research Applied to Modern Slavery”i 2016og har holdt mange foredrag, deriblant en TED-talk som ble sett av over 800.000 mennesker. 

Catharina Drejerer rådgiver i tankesmien Skaperkraft, og jobber med hovedfokus på migrasjon og integrering. Hun har drevet forskning for The Netherlands Institute of Human Rightsmed fokus på menneskehandel og har jobbet med europeisk forskning for å kartlegge risikofaktorer for økende kriminalitet blant unge i Europa (2010). Hun tar nå en Master i Slavery & Liberationved Universitetet i Nottingham, og høsten 2018 vil hun sammen med professor Kevin Bales gi ut en bok om teknologi og menneskehandel. 

Kristin Strandengen leder Marita Women (MW), som er Maritastiftelsens arbeid rettet mot ofre for menneskehandel. MW jobber aktivt med kvinner i prostitusjonsmiljøet (ikke bare identifiserte ofre) gjennom Maritakafeen, samt at de tilbyr safehouse og arbeidspraksis for kvinner på vei ut av slaveri.

 

Powered by Cornerstone