Maritafilmen

Meny

Marita I

Den første Maritafilmen  ble produsert av Leiv Holstad i 1983. Filmen het ”Marita – Et dokument fra noen som overlevde”. Som tittelen indikerer var det en dokumentarfilm laget i samarbeid med flere eks-narkomane. Filmen ble laget med støtte fra Sosialdepartementet, men fikk også stor motstand fra daværende helsedirektør Torbjørn Mork og Rusmiddeldirektoratets leder Stein Berg. Dette førte til mye oppmerksomhet fra media og en debatt som bidro til å gjøre filmen kjent langt ut over Norges grenser. I Norge ble den vist for vel 500.000 skoleelever og andre fra 1984 til 1996. Filmen ble alltid vist som en del av et rusforebyggende foredrag holdt av eks-narkomane som var lært opp av Leiv Holstad. Noen av landene hvor filmen og opplegget rundt filmen ble brukt, var Danmark, Sverige, Finland, Island, Skottland, Italia. Senere spredte dette seg også til flere land i Øst Europa.

Navnet Marita kom fra sangen ”Marita”  av Hans Inge Fagervik som handler om ei jente som døde på en overdose. ”Det begynte med et blås, bare for å ha det gøy, men prisen du betalte, den ble så alt for høy”.  Innholdet i sangen passet veldig godt på foredraget som ble holdt i forbindelse med visning av filmen hvor fokuset ikke var på de harde stoffene, men på hasj som på denne tiden som regel var inngangsporten til andre typer narkotika. Øvrig musikk i filmen var komponert av Svein Gundersen.

Marita II


I 1996 ble oppfølgeren Marita II laget, også denne produsert av Leiv Holstad i samarbeid med tidligere rusmisbrukere og folk som var en del av Oslos narkotikamiljø. Tittelen på denne filmen er ”Marita – En advarsel fra noen som overlevde”. Det er denne filmen som brukes i dag. Filmens tittelsang er en spesiallaget versjon av “A Kind of Christmas Card” med Morten Harket (tekst av Håvard Rem). Resten av filmmusikken er laget av Kjetil Bjerkestrand.

I Marita II-filmen er det trukket noen linjer tilbake til den forrige filmen for å se hvordan det har gått med noen av de medvirkende fra den gang. Vi møter noen av foreldrene til noen av aktørene fra Marita I som har mistet livet i en overdose. Vi møter også en sprøytenarkoman kvinne som ble HIV-smittet av en av de nå døde aktørene i Marit I og får del i hennes fortvilelse over at smitten også har blitt videreført til hennes barn. Vi snakker med noen nybegynnere fra det såkalte ”house-miljøet” og møter den tidligere tennisstjernen Morten Rønneberg, som fikk karrieren ødelagt på grunn av rusmisbruk. Filmteamet følger også en ambulanse fra Oslo Legevakt i forbindelse med en overdose.  Også denne filmen vises kun som en del av et foredrag hvor farene med rusmisbruk understrekes. Vi anbefaler dette som en del av en større helhet i skolenes øvrige opplegg for å forebygge rusmisbruk.

Filmen brukes også som en del av foreldremøter eller andre sammenhenger hvor rusmisbruk er temaet. Visning av filmen, samt foredrag varer i tilsammen to til tre klokketimer, alt etter hvordan vi legger det opp. Foredraget rundt filmen blir tilpasset i forhold til hva slags forsamling som er tilhørere og kan bestilles her.

Tilbakemeldinger


Vi som står bak filmene, har mistet mange av kameratene våre, så for oss er det alvor. Vårt viktigste motiv for å holde på med dette er å forhindre at dette skal skje med andre. Rusmisbruket holdt på å ødelegge livene våre. Selv om vi nå er rusfrie, har fortiden vært med på å begrense mulighetene våre. Det har vært en tøff kamp for å komme tilbake til et normalt liv. Derfor vil vi ikke bare sitte med hendene i fanget og se på at nye generasjoner gjør de samme feilene vi en gang gjorde.

Helsemyndighetene i Amsterdam uttalte for flere år siden: “Vi har gitt opp.” I mange land har problemene blitt så store at myndighetene ikke klarer å gjøre noe effektivt. Dette har ført til at f.eks. hasj og andre stoffer mange steder i praksis er legalisert. Man har sett problemet og forstått alvoret, men for sent. Dette kan bli situasjonen også i Norge hvis ikke noe blir gjort. Norge er et meget attraktivt land for narkotikahandel, fortjenesten er høy og det er enkelt å smugle inn. Dette må vekke oss som samfunn og enkeltmennesker. Selv om vi kan peke på mange dystre tall og fakta, har Norge fortsatt en mulighet til å gjøre noe med problemet. Helt kvitt det kan vi aldri bli, men vi kan gjøre mye for å begrense det. Den viktigste, enkleste og billigste måten vi kan bekjempe rusmisbruk på, er ved å forebygge.

Les tilbakemeldinger her:

Bjørnegård skole, Bærum
Lærere uttaler: “Opplegget fenget elevene enormt. Har aldri sett elevene sitte stille så lenge. Meget engasjerende. Mange elever sa at de trodde dette kom til å få betydning for livet deres, og holdningen til narkotika. Kom de opp i en situasjon med narkotika kom de til å huske det de hadde hørt.”

Oslo Politikammer, Narkotikaseksjonen
“Etter min mening er filmen meget velegnet til bruk i skolen, og jeg håper at så mange som mulig vil få anledning til å se den. Filmen vil engasjere elevene, og vil kanskje også for mange være en vekker. Imidlertid bør ikke filmen vises alene. Jeg synes det er viktig at den etterfølges av et foredrag, slik at filmen og foredraget utgjør en helhet.”
Truls Fyhn, tidligere narkotikasjef ved Oslo politikammer.

Politiet i Bergen, forebyggende avd.
“Et meget bra undervisningsopplegg, som utfordrer ungdommen til å ta ansvar for sine egne liv og valg. Det å dele sine egne erfaringer fra et liv som misbruker gir en forståelse av hva rusbruk kan føre til. Foredragsholder N.N. hadde en utrolig evne til å nå ungdommen på deres egen hjemmebane.»

Ve skole, Kristiansand
“Vi lærere kan ikke formane, advare eller fortelle om narkotikahelvetet slik som disse to klarte. Elever og lærere hadde noen uforglemmelige timer sammen. Dette tror vi er det beste forebyggende arbeid vi kan gi elevene våre”.

Hegra skole, Stjørdal
“Han fengslet elever, lærere og foreldre med sin personlige framstilling. Hans deltakelse burde inngå som en fast del av enhver ungdomsskoles lokale ANT-plan”.
Valdres folkehøgskule
 “Seminaret var variert, det var både monolog, dialog og film. Vi føler at filmen ga oss et realistisk bilde av en rusmisbrukers verden. Narkotika kan virke spennende og innbydende på mange, derfor er slike seminarer en viktig del av det forebyggende arbeidet. For oss drepte han myten om bruk av rus, og han tok vekk mye av nysgjerrigheten. Vi anbefaler opplegget på det varmeste”.

Elevrådet ved Sortland Ungdomsskole
“I nesten to klokketimer holdt han elevene i ånde med sine erfaringer og fortellermåte og språk vel tilpasset aldersgruppen. Elevene ga etter forestillingen uttrykk for at “dette var noe av det beste de hadde hørt og vært vitne til”, “dette hadde vært tankevekkende”, “det var utrolig bra”, “det ga avsmak på stoff”, “det var skremmende” og “det var lærerrikt”.

Trondheim Politikammer, forebyggende avsnittet
“Maritastiftelsen har et meget godt undervisningsopplegg som gir elever, lærere og foreldre en virkelighet innføring i rusproblematikk, og hva dette kan føre til. Gjennom sitt rusforebyggende arbeid gir de et godt bilde av farene, men også mulighetene ut av rusproblemene.”

Charlottenlund Ungdomsskole, Trondheim
“Foredragsholderen fikk ca. 50 min. til å presentere opplegget for et skeptisk lærerpersonale. Etterpå ønsket hele personalet at det samme skulle bli presentert for elevene. 10 dager senere presenterte representanten fra Maritastiftelsen det samme temaet for hele skolen med ca. 500 elever og 50 voksne. Det ble gjennomført på den mest profesjonelle måte vi har hørt en enkeltperson henvende seg på til en forsamling. Alle tilhørerne lyttet aktivt fra begynnelse til slutt, og det var god kontakt med både voksne og ungdom. Lærerne var entydige imponerte og synes det var interessant og fengende. Foreldre ga uttrykk for at elevene måtte få flere opplevelser av denne typen.”

Powered by Cornerstone