Maritakafeen2021-03-05T13:47:33+00:00

Maritakafeen

Kontaktkafé for rusavhengige og sex-arbeidere i Oslo sentrum.

Hva er Maritakafeen?

Maritakafeen i Oslo sentrum har siden 1996 vært en kontaktkafé for rusavhengige og sex-arbeidere. Medarbeiderne på kafeen er der for å lytte, støtte, gi håp og motivere til veien videre gjennom Maritastiftelsen og andre hjelpetiltak.

Ta kontakt!

Telefon: (+47) 22 04 54 00
E-post: anders@marita.no
Adresse: Tollbugt. 11
Avdelingsleder: Anders Olsen
Ta kontakt om du ønsker å være frivillig.

Gi en gave:

  • VIPPS til nr 14425

  • Kontonr: 3000 17 15050

  • SMS “Maritavenn” til 2160 (200kr/mnd)

Formål og virksomhet

Siden 1996 har Maritakafeen vært en kontakt- og motivasjonskafé i Oslo sentrum. Formålet med tiltaket er å gi omsorg til rusavhengige og sex-arbeidere i en fortvilet livssituasjon, samt motivere og legge til rette for tiltak som fører inn i et meningsfylt liv uten behov for vanedannende medikasjon. Her er det lov å komme som du er, slappe av fra gatelivet og kjøpe litt mat og drikke til en billig penge. Kafeen holder åpent på kveldstid, med dagtid individuell oppfølging på dagtid. Med utgangspunkt i kafeen driver Maritastiftelsen oppsøkende gatearbeid.

Ansatte og frivillige

Vi har hatt praktikanter/ hospitanter i kortere eller lengre praksis fra diverse høgskoler. Noen har fortsatt etter praksistiden og blitt frivillige medarbeidere. Praksiselevene har deltatt som medarbeidere i kafeen, og i det oppsøkende arbeidet på gata og i fengslene. Kontaktkafeen drives av ansatte og frivillige. De frivillige er organisert i team som driver kafeen etter en skiftplan. Flere menigheter i Oslo bidrar med team. Vi har rundt 65 aktive frivillige på kafeen. Ønsker du å være frivillig? Ta kontakt med avdelingsleder Anders: anders@marita.no

Ønsker du å bli frivillig?

Er du interessert i å være frivillig medarbeider på kafeen? Ta gjerne kontakt for mer informasjon. Tlf (+47) 22 04 54 00 eller anders@marita.no. Nedre aldersgrense er 20 år.

Ta kontakt!

Vi ønsker å gi motivasjon til å begynne et nytt liv uten rus, prostitusjon og kriminalitet.

Nyeste artikler om Maritakafeen:

Go to Top