Maritakafeen2023-11-27T15:37:16+00:00

Maritakafeen

Kontaktkafé for rusavhengige i Oslo sentrum.
Viktig info!

Maritakafeen flytter inn i nye lokaler i 2024. Frem til den nye kafeen er klar, går vi oppsøkende på mandager, tirsdager, torsdager og noen fredager.

Du møter våre team i området rundt Storgata og Brugata mellom kl 19 og 22 i denne perioden.

Velkommen til å slå av en prat!

Ta kontakt!

Telefon: (+47) 22 04 54 00
E-post: anders@marita.no
Adresse: –
Avdelingsleder: Anders Olsen
Ta kontakt om du ønsker å være frivillig.

Gi en gave:

  • VIPPS til nr 14425

  • Kontonr: 3000 17 15050

  • SMS “Maritavenn” til 2003 (200kr/mnd)

Formål og virksomhet

Siden 1996 har Maritakafeen vært en kontakt- og motivasjonskafé i Oslo sentrum. Formålet med tiltaket er å gi omsorg til rusavhengige i en fortvilet livssituasjon, samt motivere og legge til rette for tiltak som fører inn i et meningsfylt liv uten behov for vanedannende medikasjon. Her er det lov å komme som du er, slappe av fra gatelivet og kjøpe litt mat og drikke til en billig penge. Kafeen holder åpent på kveldstid, med dagtid individuell oppfølging på dagtid. Med utgangspunkt i kafeen driver Maritastiftelsen oppsøkende gatearbeid.

Ansatte og frivillige

Vi har hatt praktikanter/ hospitanter i kortere eller lengre praksis fra diverse høgskoler. Noen har fortsatt etter praksistiden og blitt frivillige medarbeidere. Praksiselevene har deltatt som medarbeidere i kafeen, og i det oppsøkende arbeidet på gata og i fengslene. Kontaktkafeen drives av ansatte og frivillige. De frivillige er organisert i team som driver kafeen etter en skiftplan. Flere menigheter i Oslo bidrar med team. Vi har rundt 65 aktive frivillige på kafeen. Ønsker du å være frivillig? Ta kontakt med avdelingsleder Anders: anders@marita.no

Ønsker du å bli frivillig?

Er du interessert i å være frivillig medarbeider på kafeen? Ta gjerne kontakt for mer informasjon. Tlf (+47) 22 04 54 00 eller anders@marita.no. Nedre aldersgrense er 20 år.

Vi ønsker å gi motivasjon til å begynne et nytt liv uten rus og kriminalitet.

Nyeste artikler om Maritakafeen:

Go to Top