Maritakafeen2024-06-21T08:39:39+00:00

Maritakafeen

Kontaktkafé for rusavhengige i Oslo sentrum.
Info

Maritakafeen flyttet nylig inn i midlertidige lokaler i Oslo Baptistkirke. Vi holder sommeråpent uke 26-33.

Tirsdag og onsdag:
Oppsøkende i Storgata og omegn, kl. 19-21

Torsdager:
Åpent i Babtistkirken i Hausmannsgate 22, kl. 19-22

Vi tilbyr varme samtaler, enkel servering, motivasjon, forbønn og omsorg.

Velkommen til å slå av en prat!

Ta kontakt!

Telefon: (+47) 22 04 54 00
E-post: mathias@marita.no
Adresse: Hausmanns gate 22, 0182 Oslo
Kontaktperson: Mathias V. Kristensen

Ta kontakt om du ønsker å være frivillig.

Gi en gave:

  • VIPPS til nr 14425

  • Kontonr: 3000 17 15050

  • SMS “Maritavenn” til 2003 (200kr/mnd)

Formål og virksomhet

Siden 1996 har Maritakafeen vært en kontakt- og motivasjonskafé i Oslo sentrum. Formålet med tiltaket er å gi omsorg til rusavhengige i en fortvilet livssituasjon, samt motivere og legge til rette for tiltak som fører inn i et meningsfylt liv uten behov for vanedannende medikasjon. Her er det lov å komme som du er, slappe av fra gatelivet og komme innom for å få noe enkelt å tygge på og noe varmt å drikke. Kafeen holder åpent på kveldstid, med dagtid individuell oppfølging på dagtid. Med utgangspunkt i kafeen driver Maritastiftelsen oppsøkende gatearbeid.

Ansatte og frivillige

Vi har hatt praktikanter/ hospitanter i kortere eller lengre praksis fra diverse høgskoler. Noen har fortsatt etter praksistiden og blitt frivillige medarbeidere. Praksiselevene har deltatt som medarbeidere i kafeen, og i det oppsøkende arbeidet på gata og i fengslene. Kontaktkafeen drives av ansatte og frivillige. De frivillige er organisert i team som driver kafeen etter en skiftplan. Flere menigheter i Oslo bidrar med team. Vi har rundt 65 aktive frivillige på kafeen. Ønsker du å være frivillig? Ta kontakt med avdelingsleder Mathias: mathias@marita.no

Ønsker du å bli frivillig?

Er du interessert i å være frivillig medarbeider på kafeen? Ta gjerne kontakt for mer informasjon. Tlf (+47) 22 04 54 00 eller mathias@marita.no. Nedre aldersgrense er 20 år.

Vi ønsker å gi motivasjon til å begynne et nytt liv uten rus og kriminalitet.

Nyeste artikler om Maritakafeen:

Go to Top