Hva er Marita-stiftelsen?

Maritastiftelsen er en tverrkirkelig, diakonal stiftelse rettet mot personer med rus- og atferdsproblematikk. Arbeidet drives av frivillige, ansatte, givere og ellers engasjerte. Sammen bringer vi kjærlighet dit andre ikke når.

Hvordan jobber vi?

Stiftelsens formål er nært knyttet til vårt motto – Ja til livet – Nei til rus: Målet med arbeidet er å forhindre at ungdom begynner å ruse seg, og hjelpe mennesker med bakgrunn i rusproblematikk til et liv uten rusmiddelavhengighet, prostitusjon eller kriminalitet. Formålet jobbes mot gjennom forebyggende, oppsøkende og rehabiliterende virksomhet i form av blant annet ettervern, arbeidstrening, foredrag og verdiformidling.

Navnet Marita

Stiftelsen fikk navnet “Marita” i forbindelse med dokumentarfilmen «Marita – et dokument fra noen som overlevde» som i 1984 ble produsert av stiftelsens grunnlegger, Leiv O. Holstad. Tittelsangen, “Farvel Marita”, er komponert av Hans-Inge Fagervik, og handler om ei jente som døde av en overdose. Slik har Marita blitt et symbol for alle våre venner som har gått bort som følge av narkotikarelaterte årsaker. Senere er det laget ytterligere en dokumentarfilm, «Marita II – en advarsel fra noen som overlevde».

Nestekjærlighet

Maritastiftelsens syn på mennesket er forankret i den kristne tro og Bibelen. Mange av de som i dag arbeider i stiftelsen har selv kommet ut av langvarig misbruk og kriminell atferd gjennom en kristen omvendelse. Kjernen i den kristne troen er å vise nestekjærlighet gjennom våre gjerninger, og sammen med sosial-og helsefaglig kompetanse, er dette bærebjelkene i vår virksomhet. Maritastiftelsen fungerer som et redskap for mange lokale menigheter i deres arbeid for å nå ut til de i byen som har problemer med rus, kriminalitet og prostitusjon.

Maritas historie

Maritastiftelsen ble dannet i 1984 på bakgrunn av det forebyggende arbeidet som Leiv O. Holstad startet i 1975.
Les mer

Mer om Maritastiftelsen:

Følgende verdier er fundamentale for vår kultur og for all vår virksomhet: Omsorg. Troverdighet. Åpenhet. Tro. Mot. Les mer >

§ I Stiftelsens navn er Maritastiftelsen. Der det er hensiktsmessig, kan Marita brukes som kortversjon. Les mer >

Stiftelsen er registrert i Brønnøysundsregistreret med org nr. 971 275 898, og er underlagt Stiftelsestilsynet. Les mer >

Maritastiftelsens styre består av fire til åtte medlemmer. Ett av styremedlemmene velges av og blant de ansatte. Les mer >

Gjennom årene har Maritastiftelsen bidratt til forebyggende arbeid på skoler i flere land i Europa. Les mer >

Arbeidet drives av frivillige, ansatte, givere og ellers engasjerte. Sammen bringer vi kjærlighet dit andre ikke når. Les mer >

Våre
avdelinger:

I Maritastiftelsen har vi per i dag 11 avdelinger. Les mer om de her: