Marita Bo, Ung2021-03-05T13:42:35+00:00

Marita Bo, Ung

Et rus-, kriminalitets- og psykisk helseforebyggende botilbud for ungdom mellom 18-23 år.

Hva er Marita Bo, Ung?

Marita Bo er et rus-, kriminalitets- og psykisk helseforebyggende botilbud for ungdom mellom 18 og til og med 23 år. Botilbudet består av to avdelinger, en for gutter og en for jenter. Les mer om botilbudet her.

Ta kontakt!

Telefon: (+47) 48 86 56 74
E-post: mbo@marita.no
Avdelingsleder: Thomas Pike

Gi en gave:

  • VIPPS til nr 14425

  • Kontonr: 3000 17 15050

  • SMS “Maritavenn” til 2160 (200kr/mnd)

Målgruppe og mål

Marita Bo, Ung er et botilbud rettet mot motivert ungdom fra 18–23 år som er i en vanskelig livssituasjon. Botilbudet vil være med på å motivere ungdommer slik at de kan stå rustet til å ta ansvar for eget liv gjennom å ta gode valg, oppleve mestring og bli tryggere på seg selv. Vi fokuserer på botrening, som bl.a. innebærer økonomi, kosthold, hygiene, sosial trening og rengjøring. Les mer om botilbudet her.

Konkret om tilbudet

Marita Bo, Ung holder til i en bygård på Torshov. Der har man eget rom og deler bad, kjøkken og stue med de andre i etasjen. Med i staben har tilbudet til enhver tid sosionomer, pedagoger og miljøarbeidere som gir personlig oppfølging til ungdommene og veiledning til ansvarspersonene. Marita Bo jobber mot at alle beboere i tiltaket skal være i en form for aktivitet på dagtid. Les mer om botilbudet her.

Marita Bo, Ung har som mål å bidra til selvstendiggjøring og livsmestring.

Nyeste artikler om Marita Bo, Ung:

Go to Top