Marita Fengsel2022-12-20T10:10:17+00:00

Marita Fengsel

Vårt besøkstilbud i samarbeid med ulike fengsler i landet.

Hva er Marita Fengsel?

Gjennom flere år har Maritastiftelsen møtt innsatte, med kjærlighet og en inspirasjon for fremtiden. Sammen reiser én til to ansatte og 5-6 frivillige inn til fengslene med kaker og kaffe og tanker om å skape en god samtale med de innsatte.

Ta kontakt!

Telefon: (+47) 22 04 54 00
E-post: janerik@marita.no
Avdelingsleder: Jan Erik Nilsen
Ta gjerne kontakt om du ønsker
å være frivillig.

Gi en gave:

  • VIPPS til nr 14425

  • Kontonr: 3000 17 15050

  • SMS “Maritavenn” til 2003 (200kr/mnd)

Fengselsbesøk

Maritastiftelsen besøker regelmessig de fem fengslene i Oslo-området, samt Ravneberget, Halden, Eidsberg, Kroksrud, Trøgstad, Gjøvik og Bastøy fengsel. Samlingene starter med sosialt samvær og avsluttes med sang, undervisning fra Bibelen og deling av livserfaringer. Vi ønsker å formidle kjærlighet, inspirasjon og positive drømmer om framtiden. Besøkene er en viktig del av motivasjonsarbeidet i det å inspirere til et nytt liv uten rus og kriminalitet. Disse samlingene følges opp med jevnlige besøk og individuelle samtaler for de som ønsker det.

Ettervern

Flere personer er hjulpet til rette i nye sosiale miljøer etter endt soning. Maritastiftelsens medarbeidere har også vært sammen med de innsatte i forbindelse med permisjoner. Vi tilbyr arbeidstrening og ettervern på vei ut av et fengselsopphold. I samarbeid med NAV tilbyr vi støtte på veien tilbake til et positivt liv uten kriminalitet, rus og prostitusjon. Vi tilbyr også informasjon om andre aktuelle hjelpetiltak og muligheter. Fengselsprestene uttrykker sin takknemlighet for det tette samarbeidet med Maritastiftelsen.

Alt Ble Nytt – Jan Erik Nilsen

Ønsker du å bli frivillig?

Er du interessert i å være frivillig medarbeider i fengselsarbeidet ? Ta gjerne kontakt
for mer informasjon. Tlf (+47) 22 04 54 00. Nedre aldersgrense er 20 år.

Å forandre seg er ikke lett, men i Maritastiftelsen er vi mange som kan bevise at dette er mulig!

Nyeste artikler om Marita Fengsel:

Go to Top