Maritas historie

1973:  2. Pinsedag inviteres morfinisten Leiv O. Holstad inn på en konsert i Filadelfia i Oslo. Leiv blir bedt for på denne konserten, og dagen etter var morfinabstinensene borte. Han legger seg inn på rehabilitering og blir rusfri.

1975:  Leiv O. Holstad besøker skoleklasser for første gang og advarer ungdommer mot å begynne med rus. Dette er den spede begynnelsen til det mangfoldige arbeidet som i dag er kjent som Maritastiftelsen.

1984:  Marita 1 – et dokument fra noen som overlevde, som var den første Maritafilmen, blir vist på skoler og får mye oppmerksomhet i media. Aktiviteten på skolene utvides og flere tidligere narkomane reiser med Maritafilmen over hele Norge på skoler, konfirmantgrupper, ungdomsklubber, foreldremøter og militærleirer. Maritastiftelsen etableres samme år.

1986:  Leiv O. Holstad starter opp med fengselsarbeid i Oslo. Dette startet opp som et arbeid ut fra Salemkirken, men blir senere en del av Maritastiftelsen.

1992:  Nyhetsbrevet MaritaNytt sendes ut for første gang. Leiv O. Holstad er med å starte Stiftelsen KRAFT (Kristent RehabiliteringsArbeid og Forebyggende Tiltak), som er en landsdekkende paraplyorganisasjon for kristne rehabiliteringssentre. Maritastiftelsen blir en del av denne.

1994:  Maritastiftelsen mottar statstilskudd for første gang gjennom Stiftelsen KRAFT, noe som gjør det mulig å ansette kontormedarbeidere og den første gate- og fengselsarbeider. Marita bruktbutikk starter opp i Markveien 67 på Grünerløkka.

1996: Maritakafeen, en kontakt – og motivasjonskafé for rusmiddelavhengige, åpnes i Prinsensgate 6, med blant andre prinsesse Märtha Louise til stede. Premiere på den nye filmen, Marita II – en advarsel fra noen som overlevde.

1997: Maritastiftelsens administrasjon flytter opp fra kjelleren i Salemkirken til 5. etasje i Christian Krohgsgate 34.

1999: Kriminalitetsforebyggende råd tildeler Leiv O. Holstad Den kriminalitetsforebyggende pris, overrekt av Justisminister Einar Dørum.

2000: Stiftelsen UNI tildeler sin skadevernspris til Maritastiftelsen. Stiftelsen UNI støtter tiltak som verner mennesker og historiske bygninger.

2003: Marita Ung etableres, et tilbud for ungdom som står i fare for å bli rekruttert til rusmiljøer i Oslo, eller har en annen utfordrende livssituasjon. Bruktbutikken Den røde tråd, åpner i Møllergata 23 (ble en del av Marita bruktbutikk i Markveien 67 i 2007).

2004: Maritastiftelsen flytter inn i egne lokaler i bygården Holstsgate 6 på Torshov. Musikkverkstedet blir etablert, som en del av arbeidet i Marita Ung.

2005: Botilbud for ungdom starter opp i Holstsgate 6.

2008: Prosjektet “Ny karriere” for utenlandske prostituerte lanseres i forbindelse med ny lov mot sexkjøp.

2009: Sykkelverkstedet starter opp i garasjen i Holstsgate, etter behov for flere arbeidstreningsplasser.

2010: Samarbeidet mellom Vestoppland Politi og Maritastiftelsen blir etablert og det forebyggende arbeidet utvides til også å omfatte ungdom i Vestoppland. Maritastiftelsen starter opp en besøksgruppe i Halden fengsel, etter forespørsel fra fengselspresten. Marita Women utvider tilbudet for utenlandske prostituerte og tar i bruk Maritakafeen på nattetid én natt i uken.

2011: Maritastiftelsen etablerer brukthandel i Mjøndalen. Maritastiftelsen/Musikkverkstedet tildeles pris fra St. Thomas minnefond, overrekt av kulturminister Anniken Huitfeldt.  

2012: Maritakafeen flytter inn i nye lokaler i Tollbugata 11 i Oslo sentrum. Elstangen Gård, et helbredende og inkluderende bo- og arbeidsfellesskap etableres på Sundvollen nær Tyrifjorden. Maritastiftelsen profileres gjennom flere tv-programmene ”Den hemmelige millionæren” og serien ”En ny start på livet”.

2014: Leiv O. Holstad får Kongens fortjenstmedalje.

2016: Marita Drift starter med rivningsarbeid m.m. Marita Drift tilbyr lønnet arbeid til personer i Maritastiftelsens målgruppe som har vanskelig for å komme inn i arbeidsmarkedet. Marita Women starter opp eget botilbud for kvinner med prostitusjonserfaring.

2017: Maritastiftelsen gjennomfører prosjektet Bootcamp, et rehabiliteringsprogram med aktiviteter, fysisk trening, undervisning, møter og motivasjonsarbeid.

2018: Maritastiftelsen inngår et samarbeid med Erikshjälpen, som er en stor second hand-aktør i Sverige, og åpner bruktbutikken M&E Second Hand på Ensjø i Oslo.

2019: Marita brukthandel Markveien legges ned etter 25 år. Sykkelverkstedet legges ned samtidig med Marita brukthandel Markveien.

2020: Oppstart av Marita Gjøvik, kontaktkafe i Gjøvik sentrum som driver sosialt-, forebyggende-, og ettervernarbeid lokalt i Gjøvik og omegn. Fengselsarbeidet er utvidet med arbeid i 13 fengsler, hvor vi har samlinger og individuell oppfølging med innsatte, med spesielt fokus på ettervern.

Leiv O. Holstad går bort.

2021: Det planlegges flytting av M&E Second Hand fra Ensjø til nye lokaler på Hasle. Det planlegges oppstart av ny M&E Second Hand i Grensen 3 høsten 2021.

Internasjonalt arbeid: Gjennom årene har Maritastiftelsen bidratt til forebyggende arbeid på skoler i flere land i Europa, som Danmark, Hviterussland, Russland, Ungarn, Island, Makedonia, Serbia og Slovenia. Maritastiftelsen er nasjonal representant for den verdensomspennende organisasjonen Teen Challenge, som har drevet arbeid blant vanskeligstilt ungdom siden 1958.