Hva er Marita-stiftelsen?

Maritastiftelsen er en ideell, tverrkirkelig og diakonal stiftelse som jobber for å motarbeide utenforskap. Vi bistår personer med rusproblemer, mennesker som vil ut av livskontrollerende forhold, og støtter mennesker med ulike psykiske, sosiale og fysiske utfordringer.
Vi tror på nye begynnelser.

Målet for arbeidet er å:

  • bistå personer med rusproblemer
  • motivere til et rusfritt liv
  • hjelpe mennesker ut av uønskede livskontrollerende forhold
  • støtte mennesker med ulike kombinasjoner av psykiske, sosiale og fysiske utfordringer
  • møte mennesker som har eksistensielle spørsmål og åndelige behov
  • bidra til livsmestring og myndiggjøring av mennesker.

Navnet Marita

Stiftelsen fikk navnet “Marita” i forbindelse med dokumentarfilmen «Marita – et dokument fra noen som overlevde» som i 1984 ble produsert av stiftelsens grunnlegger, Leiv O. Holstad. Tittelsangen, “Farvel Marita”, er komponert av Hans-Inge Fagervik, og handler om ei jente som døde av en overdose. Slik har Marita blitt et symbol for alle våre venner som har gått bort som følge av narkotikarelaterte årsaker. Senere er det laget ytterligere en dokumentarfilm, «Marita II – en advarsel fra noen som overlevde».

Nestekjærlighet

Maritastiftelsens syn på mennesket er forankret i den kristne tro og Bibelen. Mange av de som i dag arbeider i stiftelsen har selv kommet ut av langvarig misbruk og kriminell atferd gjennom en kristen omvendelse. Kjernen i den kristne troen er å vise nestekjærlighet gjennom våre gjerninger, og sammen med sosial-og helsefaglig kompetanse, er dette bærebjelkene i vår virksomhet. Maritastiftelsen fungerer som et redskap for mange lokale menigheter i deres arbeid for å nå ut til de i byen som har problemer med rus, kriminalitet og prostitusjon.

Maritas historie

Maritastiftelsen ble dannet i 1984 på bakgrunn av det forebyggende arbeidet som Leiv O. Holstad startet i 1975.

Mer om Maritastiftelsen:

Følgende verdier er fundamentale for vår kultur og for all vår virksomhet: Omsorg. Troverdighet. Åpenhet. Tro. Mot. Les mer >

§ I Stiftelsens navn er Maritastiftelsen. Der det er hensiktsmessig, kan Marita brukes som kortversjon. Les mer >

Stiftelsen er registrert i Brønnøysundsregistreret med org nr. 971 275 898, og er underlagt Stiftelsestilsynet. Les mer >

Maritastiftelsens styre består av fire til åtte medlemmer. Ett av styremedlemmene velges av og blant de ansatte. Les mer >

Gjennom årene har Maritastiftelsen bidratt til forebyggende arbeid på skoler i flere land i Europa. Les mer >

Arbeidet drives av frivillige, ansatte, givere og ellers engasjerte. Sammen bringer vi kjærlighet dit andre ikke når. Les mer >

Våre
avdelinger:

I Maritastiftelsen har vi per i dag 9 avdelinger. Les mer om de her: