Ta kontakt!

Ta gjerne kontakt med oss om du lurer på noe!

Generelle henvendelser:
E-post: marita@marita.no
Tlf: (+47) 22 04 54 00

Kontoradresse:
Maritastiftelsen
Holsts gt. 6
0473 Oslo

Presse:
Alle pressehenvendelser kan rettes til dag@marita.no

Administrasjon

Daglig leder   Dag B. Jacobsen  /  dag@marita.no
Styreleder   Gunnar Dehli  /  gunnar.dehli@marita.no
Sekretær   Laila Bordøy  /  laila@marita.no
Økonomi   Evalena Holstad  /  evalena@marita.no
Regnskap   Eva C. Ekelund  /  eva@marita.no
Vaktmester    Stein Erik Mikalsen  /  steinerik@marita.no
Kommunikasjon   Anders Bentsen  /  anders.bentsen@marita.no
Kommunikasjon   Petter Aker  /  petter.aker@marita.no
Oppfølging   Nils Rune Kind  /  nilsrune@marita.no

Avdelingsledere

Maritakafeen/gatearbeid   Anders Olsen Søyseth  /  anders@marita.no
Forebyggende   Jan Dørum  /  jan@marita.no
Brukthandel Mjøndalen   Trond Pettersen   /  trond@marita.no
M&E Second Hand   Werner Aabel Ramberg  /  werner@mesecondhand.no
Marita Bo   Thomas Pyke  /  thomas@marita.no
Marita Women   Kristin Strandengen  /  kristin@marita.no
Marita Fengsel   Jan Erik Nilsen  /  janerik@marita.no
Marita Drift   Truls Petter Andersen  /  truls@marita.no
Marita Ung   Ingvill Trydal  /  ingvill@marita.no
Marita Gjøvik   Bjørn Aksel Ringstad  /  bjornaksel@marita.no

Våre
avdelinger:

I Maritastiftelsen har vi mange avdelinger. Les mer om de her: