Marita Gjøvik2022-06-29T14:09:10+00:00

Marita Gjøvik

”Et sted som bringer alle slags mennesker sammen…”

Hva er Marita Gjøvik?

Marita Gjøvik driver et ettervernssenter midt i gågata i Gjøvik. Det er et rusfritt tilbud til mennesker som er i en ny startfase etter å ha gjennomgått større endringer i livet av forskjellige årsaker. Vi deler lokale med en bruktbutikk. Her gir vi mennesker arbeidstrening, aktivisering og praksis, parallelt med sosialt fellesskap og inkluderingsarbeid. Vi tilbyr tett oppfølging utover vanlige kontortider og samarbeider med flere aktører om et dekkende tilbud innenfor rus og psykisk helse i byen. Vi har selvhjelpsgrupper for både brukere og pårørende innenfor dette feltet. Vi har aktivitet i våre lokaler alle dager fra kl 11.00 med unntak av søndager.

Ta kontakt!

Telefon: (+47) 413 65 077
E-post: bjornaksel@marita.no
Adresse: Storgata 8, 2815 Gjøvik
Avdelingsleder: Bjørn Aksel Ringstad
facebook.com/maritagjovik

Gi en gave:

  • VIPPS til nr 14425

  • Kontonr: 3000 17 15050

  • SMS “Maritavenn” til 2003 (200kr/mnd)

Ingen er skapt for utenforskap

Stig Morten Seierstad, med-grunnlegger av Marita Gjøvik forteller: “Vi mener at ingen er skapt for utenforskap, derimot at alle er ment til å være en del av et samfunn. Visjonen er å være et sted som bringer alle slags mennesker sammen. Samlingene er et sted for en kopp kaffe og en samtale med noen du kanskje ikke ellers ville fått muligheten til å prate med. Det være folk fra kultureliten på Gjøvik til folk fra næringslivet, rusmiljøet, forskjellige kirkesamfunn, politiet, organisasjoner m.m. Vi ønsker å rive ned murer av fordommer på alle hold, for å møtes i en arena grunnet på nestekjærlighet, og være et sted som gir kraft og støtte til et hvert menneske med budskapet om at “du er du og du duger”.

Felleskap med lav terskel

Marita har hatt arbeid i fengselet på Gjøvik i lengre tid, men ønsket å få til mer lokalt arbeid. Derfor ble Maritakafeen her i Gjøvik startet, med en åpningsdag i uken. Her har folk fått et fellesskap med lav terskel, og et sted å gå til. Det er noe jeg selv kunne trengt når rutinene i hverdagen forsvant. Mange har ingenting når de kommer tilbake fra rehabilitering, og kan trenge hjelp til mye, slik som å forstå brev fra det offentlige, praktisk hjelp ved etablering og sosialt nettverk“, forteller avdelingsleder Bjørn Aksel. “Utenom kafeens åpningstider prøver vi å gjøre ting sammen som kan gi motivasjon og glede i hverdagen. Vi drar på hockeykamper, trener på treningssenter, har filmkvelder, spiller paintball og har samtaler.”

Ønsker du å bli frivillig?

Er du interessert i å være frivillig medarbeider i Marita Gjøvik ? Ta gjerne kontakt
for mer informasjon. Tlf (+47) 413 65 077. Nedre aldersgrense er 20 år.

“De som ikke blir sett andre steder skal bli sett her!”

-Stig Morten Seierstad, med-grunnlegger av Marita Gjøvik

Nyeste artikler om Marita Gjøvik:

Go to Top