Bli involvert

Maritastiftelsen består av alle vi som tilsammen bidrar, og vi er avhengig av mange forskjellige typer engasjement. Hva ønsker du å bidra med?

Bli fast giver!

Vår økonomi er tredelt: én del består av støtte fra det offentlige, én del av inntekter fra bruktbutikkene, og den tredje delen er gaver.
Les mer

Våre
avdelinger:

I Maritastiftelsen har vi per i dag 11 avdelinger. Les mer om de her: