Maritastiftelsens verdier

Følgende verdier er fundamentale for vår kultur og for all vår virksomhet og en viktig del av fundamentet for videre utvikling av Maritastiftelsen.

Tro. For oss er troen på Gud en indre ressurs og et fundament for alt vi gjør. Det gir oss tro på mennesker, tro på det vi gjør og tro på oss selv. Troen på nye begynnelser har alltid stått sentralt i Maritastiftelsen.

Tilstedeværelse. Vi viser omsorg og er tilstede der behovet er. De vi møter skal oppleve seg sett og lyttet til. Vi støtter og hjelper mennesker til å ta ansvar i eget liv. I møte med mennesker er vi tålmodige medvandrere, da endringsprosesser kan ta tid.

Troverdighet. Det er sammenheng mellom det vi sier og det vi gjør. Vi forvalter formålet og betrodde ressurser ansvarlig. Våre medarbeidere har sammensatt kompetanse og god erfaring med å møte mennesker i ulike livssituasjoner.