Maritastiftelsens verdier

Følgende verdier er fundamentale for vår kultur og for all vår virksomhet og en viktig del av fundamentet for videre utvikling av Maritastiftelsen.

Omsorg

 • vi viser gjennom handling at vi bryr oss om den enkelte
 • vi hjelper mennesker å se sin uendelige verdi
 • vi gir tilbakemeldinger og følger opp
 • vi hjelper de som er nær ved å gi opp å se nye muligheter, og tilrettelegger for ny start
 • vi er rause og nådige i forhold til hverandre og ser verdien av å gi og få tilgivelse

Troverdighet

 • vi gjør hva vi sier, og sier hva vi gjør
 • vi forvalter betrodde ressurser ansvarlig
 • vi tar initiativ til forpliktende samarbeid med andre

Åpenhet

 • vi er åpne om egne sterke og svake sider
 • vi gir ærlige tilbakemeldinger
 • vi tar imot ærlige tilbakemeldinger
 • vi forvalter åpenhet på en respektfull måte

Tro

 • vi tror på Bibelens Gud og på Bibelens menneskesyn
 • vi tror på Guds hjelp i kampen mot destruktive krefter inne i oss og utenfor oss
 • vi tror at ingen – eller ingen ting er umulig
 • vi har tro på oss selv
 • vi tror at vanskeligheter kan gi vekst og bli til muligheter
 • vi tror at kriser kan lede til ny start

Mot

 • vi er ikke redd for å satse
 • vi er ikke redd for å prøve noe nytt
 • vi er ikke redd for å stå alene med våre meninger
 • vi er ikke redd for ”farlige” miljøer og mennesker