Siden høsten 2018 har Ingvill Trydal vært en del av staben i Marita Ung og i 2020 ble hun avdelingsleder. Gjennom sin tid der har hun blitt godt kjent med arbeidet og ungdommene som er en del av miljøet. Nedenfor kan du bli bedre kjent med både Ingvill og Marita Ung. 

Vi i Marita Ung jobber for å skape et trygt og rusfritt miljø for ungdom. Våre aktiviteter skjer på Sub Scene, i hjertet av Oslo sentrum. På tirsdager har vi musikkverksted, der en god gjeng ungdom kommer for å lære instrumenter og spille i band. Målet med øvingene er en konsert i slutten av semesteret. I tillegg drar vi på hyttetur med gjengen fra musikkverkstedet en gang i semesteret, for å bygge miljøet og komme oss litt ut av byen.

Hver fredag i skoleåret holder Marita Ung kafeen på Sub Scene åpen. Da kan ungdom komme og låne øvingsrom, spille spill eller bare «henge» i kafeen. Vi har også arrangementer på fredagene, blant annet Mario Kart-turnering og Åpen Scene. På Åpen Scene kan både unge og voksne få opptre, og mange har sin første opptreden på scenen vår. Arrangementet er godt besøkt, med fulltallig påmelding nesten hver gang. 

Marita Ung tilbyr ungdom et trygt og rusfritt sted å være i sentrum av Oslo. Gjennom å lære instrumenter og opptre på scenen, kan ungdom få utvikle seg og få mestringsopplevelser. I tillegg får ungdommene et sted de kan møte andre og bli en del av et miljø. Vi ser at ungdommene blir tryggere på seg selv og finner sin plass i miljøet. 

Hovedmotivasjonen for jobben er de flotte ungdommene vi møter gjennom tilbudene våre. Det er motiverende å se hvordan hver enkelt ungdom på sin måte inviterer oss inn i sin verden, deler av den de er. Det er motiverende å se at ungdommene finner seg til rette i miljøet og bidrar inn i fellesskapet. Og ikke minst hvordan de øver og utvikler seg på instrumentene.