Som ergoterapeuter vil Åsne og Jasmin hjelpe folk i arbeid

Tekst: Sissel Fornes | Foto: Oda Hveem – Det er fantastisk å bidra til inkludering og deltakelse i samfunnet! [...]