Tilstede i mørket

Tekst: Jofrid Landa  | Foto: Maritastiftelsen Fengselsarbeid har vært en del av Maritastiftelsens virksomhet så lenge organisasjonen har eksistert. Det holdes [...]