Tilstede i mørket

Fengselsarbeid har vært en del av Maritastiftelsens virksomhet så lenge organisasjonen har eksistert. Det holdes jevnlige møter på Ullersmo Landsfengsel, Ila Fengsel og forvaringsanstalt, [...]