Med arbeidspraksis som redskap

Mange ulike faktorer kan føre til at livet blir tungt og at man føler at man ikke mestrer de hverdagslige tingene lenger. Når motgangen [...]