– Det er fantastisk å bidra til inkludering og deltakelse i samfunnet! De to bachelorstudentene i ergoterapi stortrives i praksis i en bruktbutikk der mangfold og arbeidstrening står i fokus.

Åsne og Jasmin studerer til å bli ergoterapeuter ved Oslo Met. I vår hadde de en 11 uker lang praksis i bruktbutikken M&E på Ensjø.

På Ensjø i Oslo ligger M&E Second Hand, tilsynelatende en enorm bruktbutikk med møbler, pyntegjenstander, klær og bøker organisert på 2000 kvadratmeter. Men like mye som det er en butikk, er det en arbeidsplass som gir mennesker med ulike utfordringer arbeidstrening og mulighet til være en del av et arbeidsmiljø.

– En ting jeg har lært gjennom studiet og ved å være her i praksis, er at man ikke trenger å være frisk for å jobbe. Å jobbe kan derimot bidra til å gjøre deg friskere, sier Åsne Eriksdatter Russwurm (27).

Utradisjonell praksisplass

Som tredjeårsstudent på bachelorstudiet i ergoterapi er hun sammen med Jasmin Anna Rayyan (34) midt i en 11 uker lang praksis i bruktbutikken. Tidligere i studiet har de hatt mer tradisjonelle praksisplasser på sykehus og kommunehelsetjenesten.

I bruktbutikken jobber de på lik linje med alle andre, frivillige så vel som mennesker på arbeidstiltak gjennom NAV, kriminalomsorgen eller andre samarbeidspartnere, og bidrar med alt fra veiledning og trening, til å endre de fysiske omgivelsene slik at det blir lettere å utføre oppgavene.

Gjenbruk – en god sirkel

De to studentene sorterer også innkomne bruktgjenstander og tar i et tak der det ellers behøves.

– For meg passer det godt å jobbe side om side med mennesker, at det ikke er noe hierarki, der jeg skal ha uniform, og det det er et skille mellom oss og dem, poengterer Åsne, som dessuten liker ekstra godt at jobben bidrar til økt gjenbruk av brukte ting.

– Jeg er oppriktig glad for å være med på en viktig bølge, fortsetter hun.

Jasmin mener M&E representerer en god sirkel: De som leverer inn brukte ting de ikke trenger lenger, er glad for å slippe å kaste. De som jobber i butikken bidrar til å få solgt dem, og kan glede seg over det. De som kjøper brukt, gjør noe bra for miljøet og sparer kanskje også penger. Og overskuddet, det går Maritastiftelsens og Erikshjälpens bistandsarbeid nasjonalt og internasjonalt.

– Dette er bra for alle!

“Man trenger ikke å være frisk for å jobbe. Å jobbe kan derimot bidra til å gjøre deg friskere.” – Åsne

En ergoterapeut må være kreativ

Åsne innrømmer at det var litt tilfeldig at det ble ergoterapi. Hun hadde begynt på en bachelor i historie, men oppdaget at det ikke kjentes riktig.

– Jeg har alltid elsket historie, men kom til at jeg var litt mer praktisk anlagt. Så måtte jeg likevel høre på mamma, som alltid har rett. Hun har nemlig alltid sagt at jeg passer til å jobbe med mennesker, forteller 27-åringen.

Hun søkte derfor på flere ulike helsefag, og kom inn på ergoterapi. Det er hun kjempefornøyd med i dag og tenker det er et studium som kan passe for mange.

– Ergoterapi rommer alt fra psykologi til anatomi, og er et veldig allsidig fag. Utover det bør en ergoterapeut være kreativ og litt løsningsorientert, sier Åsne.

Jasmin har en bachelor i idrett og friluftsliv fra før og har på sikt lyst til å kombinere den kompetansen med ergoterapi.

– Aktivitet er identitet. Jeg er opptatt av at alle skal ha aktivitet og noe meningsfullt å gjøre. Dessuten er jeg selv flerkulturell og derfor ekstra opptatt av mangfold og inkludering forklarer 34-åringen.

Det er ikke sjelden hun som ergoterapistudent blir spurt om hun er den som bestiller rullestol. Da har hun svaret klart.

Da svarer jeg «ja, og vet du hvorfor?». Så forklarer jeg at for den som trenger rullestolen er den et viktig hjelpemiddel til å kunne delta i samfunnet, sier Jasmin.

Åsne understreker at det er givende å hjelpe folk til et best mulig hverdagsliv. Og jobben de gjør har betydning utover enkeltmennesket.

– At flere inkluderes og kan delta i samfunnet er bra alle, for hele samfunnet, ikke bare for den enkelte, fastslår hun.

(Først publisert på oslomet.no 09.03.20)

Gjenbruk, mangfold, arbeidsinkludering – tre ting Åsne er opptatt av – i en og samme jobb!