Maritastiftelsen har vært representert på Gjøvik i vel 10 år, men i den form vi kjenner det nå, ble startet i 2020. Siden den gang har mye skjedd og mange blitt hjulpet. I dag er det Bjørn Aksel Ringstad som leder denne avdelingen. Han forteller gjerne litt om arbeidet og hverdagen i denne avdelingen.  

I dag driver vi med ettervernarbeid, dersom jeg skal oppsummere det med ett ord, sier Bjørn Aksel. Men det innebærer jo så mye. Vårt mål er å gå sammen med alle som har gjennomgått store livsendringer og kunne være en støtte i ulike faser av livet. Helt konkret driver vi blant annet selvhjelpsgrupper, arbeidstrening og kontaktkafé. 

I begynnelsen av mars 2022 flyttet vi til nye lokaler. Vi holder nå til midt i gågata i Gjøvik. Der deler vi lokaler med bruktbutikken til «Ny start i Øst». Dette fungerer som et sted for arbeidstrening, samtidig som det er et fint sted å møtes for å treffe litt folk. I hjertet av lokalet er det et kaféområde. Der inviteres det til å sette seg ned og slå av en prat. Kaffen er alltid klar og noen ganger lager vi vafler også, sier Bjørn Aksel. Fellesnevneren for alt vi gjør er at vi ønsker å være til stede og tett på, når folk har behov for det. 

Noe av det som motiverer meg mest er at jeg kan få brukt hele meg. Av kunnskap, god og dårlig erfaring, styrker og svakheter. Alt sammen. Og så er det så gøy å se at bønn funker. Vi opplever at Gud er med i det vi gjør. Ukentlig får vi bønnesvar og vi kjenner at vi virkelig er en del av det Gud har for oss. Vi merker også at vi har flere og flere menigheter i ryggen. Det er godt at vi står flere sammen i en hverdag som inneholder mye forskjellig. 

Foruten å ha flytta til de nye lokalene i gågata, starter vi snart opp et eget sykkelverksted også. Dette gjør vi i samarbeid med BUA. Det er mye spennende på gang i Gjøvik, avslutter Bjørn Aksel.