Det har skjedd mye spennende i Marita Gjøvik de siste årene. Mange har fått en ny begynnelse gjennom arbeidet og en som virkelig har stått på, er Bjørn Aksel Ringstad. Her har han skrevet en liten rapport om arbeidet. 

Marita Gjøvik er i sitt femte år siden oppstart og har de siste to årene hatt fast tilholdssted midt i gågaten i Gjøvik sentrum sammen med bruktbutikken Ting og Tøy. Her har vi en møteplass med ettervern og oppfølgingsarbeid for alle som ønsker en «ny begynnelse». Bruktbutikken gjør at vi har masse å gjøre sammen når vi møtes. Det er mange grunner til at våre deltakere finner veien til oss, og møteplassen/bruktbutikken legger til rette for arbeidstrening, språkpraksis, straffegjennomføring (samfunsstraff, fotlenke etc.), meningsfull aktivitet, nettverk og vennskap. Vi har rundt 60 mennesker som bruker tilbudet flere ganger i uka, og det er yrende liv i våre lokaler hver dag. I løpet av dagen blir det mange gode samtaler, mye kaffe og mye kontakt med kunder som kommer innom butikken. Hver dag startes med en kort andakt, og flere ganger i uken brukes lokalet til samtalegrupper og selvhjelpsgrupper både på dagtid og kveldstid.

Ut ifra avdelingen på Gjøvik har vi nå et omfattende arbeid inn mot fengslene på Innlandet. Vi har kveldssamlinger og individuelle besøk/oppfølging av innsatte, og vi har erfaringskonsulenter som leder refleksjonsgrupper i fengsler hver uke.

Vi er også involvert i flere samarbeidsforum med andre organisasjoner i byen, og i disse dager bidrar vi inn i en prosjekt-utviklingsgruppe sammen med NAV og enkelte andre organisasjoner for å skape et nytt felles tilbud til ungdom i byen som har havnet i utenforskap.

Vi ser at arbeidet vi har i Gjøvik er blitt viktig for veldig mange i byen, og vi har sett mange liv bli forvandlet så langt. Mennesker kommer ut av fortvilelse og får nye venner, nytt håp, og en ny mening med livet. Vi er opptatt av at det er Guds kjærlighet som skal prege fellesskapet og alt vi gjør, og vi ser at dette skaper mirakler i menneskers liv på daglig basis.