Trond Pettersen har vært daglig leder i Marita Brukthandel i Mjøndalen siden november 2019. Han er en allsidig og praktisk kar med erfaring fra både fra butikk, lagerarbeid og som predikant, og med et øye for potensialet i de rundt seg. Marita Brukthandel har i dag 70 frivillige, 15 personer i arbeidspraksis og fem ansatte.

Trond er en allsidig og praktisk kar med erfaring fra både fra butikk, lagerarbeid og som predikant, og med et øye for potensialet i de rundt seg.

Hva var din vei inn i Marita og hva gjorde at du ville jobbe med dette?

Det hele startet med et initiativ fra Randi Søyseth, som jobber her og som jeg går i samme menighet med. Hun mente at jeg hadde et potensiale, og spurte om denne jobben kunne være noe for meg. Jeg har tidligere jobbet i et karrieresenter og drevet med kjøp og salg og synes dette virket spennende, men jeg la det likevel litt bort. Det var først da Dag spurte om en uformell prat at gnisten virkelig ble tent. Jeg har alltid vært litt kremmer av meg, i tillegg til at jeg har drømt om å drive kafé. Det å kunne jobbe med mennesker på den måten man gjør i Marita – der man heier frem evner og mulighetene i mennesket, er virkelig noe jeg brenner for, og som gjorde denne jobben så attraktiv.

 

Hvordan vil du beskrive jobben din i Marita i dag?

Jeg har en veldig variert hverdag, noe jeg trives godt med. Jobben innebærer alt fra å prise varer, kjøre søppel, vaske toaletter, lage julemiddag i kafeen eller sitte på kontoret med administrasjonsoppgaver. Dette er noe som passer meg bra. Denne jobben krever allsidighet, der holdningen «det gidder jeg ikke» ikke fungerer så godt. Det er viktig med en felles innsats der alle bidrar, uavhengig av rolle. Jeg har også ansvaret for å ivareta og veilede de som er engasjert på huset, både ansatte og frivillige. Her er det viktig for meg at vi har en god dialog og kan spille ball sammen. Jeg ønsker å rette fokus mot verdien av det de gjør, og at alle føler seg sett.

Det er viktig med en felles innsats der alle bidrar, uavhengig av rolle.

Er det noen spesielle utfordringer du vil trekke frem?

Som leder kan jeg kjenne på en utfordring i det å ivareta mennesket samtidig som man må gjøre strukturelle endringer, og det er nok ikke alltid jeg evner denne balansen like godt. Derfor er åpen kommunikasjon og et godt samspill med de andre noe jeg er avhengig av for å ha et godt og oppbyggelig fellesskap. Av andre utfordringer må jeg nok nevne det å ha nok tid til å rekke over alt man har lyst til å gjøre. Det er en utfordring å ha nok mennesker på huset til å gjøre det som bør gjøres, og tilstrekkelig med ressurser slik at man ikke blir utslitt.

Det er spennende å kunne jobbe med hele det spekteret som Marita Brukthandel representerer, både av mennesker og praktiske gjøremål.

Hva brenner du for i jobben din? Hva er din motivasjon?

Mitt håp er at menneskene som kommer til oss skal oppleve å få tillit og et løft i den perioden de er her. At de vokser i sitt engasjement, ikke bare i jobben, men også i livet for øvrig. Mange av de som kommer hit har opplevd at de har mislyktes på ulike områder i livet. Ønsket er at Marita Brukthandel blir en arena for mestring, der den enkelte får en opplevelse av mening og tro på en framtid. En person som var i praksis her uttrykte det på denne måten: «Takk for at dere har et så trygt miljø for meg». Sånne typer tilbakemeldinger synes jeg er verdifullt. Det er spennende å kunne jobbe med hele det spekteret som Marita Brukthandel representerer, både av mennesker og praktiske gjøremål. Det er også veldig gøy at mange velger å komme tilbake som frivillig etter å ha vært i praksis hos oss. For meg er det et tegn på at vi har fått til noe av det vi ønsker.

Det åndelige aspektet er også en integrert del av denne motivasjonen – det å kunne bringe Jesus inn i hverdagslivet til de vi møter. Det er ulike måter dette kommer til uttrykk på, og jeg tenker at vi gjennom livene vi lever er de beste vitnesbyrdene.