Å få mennesker ut av utenforskap og inn i arbeid er selve kjernen til mestring og selvrespekt!

Det var fullt i salen på Sundvolden Hotel tirsdag 31. august.

Norge har mye velstand og mye likhet. Likevel ser vi konturene av et økende utenforskap som skaper nye sosiale skiller. Det er mange som står på sidelinjen i arbeids- og samfunnslivet. Derfor arrangerte Maritastiftelsen konferansen “Alle i arbeid”. Målet med denne dagen var å tydeliggjøre at ingen i det norske arbeidslivet skal gå ut på dato, og å stille det viktige spørsmålet: Hvordan kan vi få mennesker som havner på skråplanet i samfunnet ut i arbeid? Konferansen fant sted tirsdag 31. august ved Sundvolden Hotel.

Maritastiftelsen har siden 1994 jobbet med arbeid og inkludering. Vi ser at det gir fremtidstro og langsiktighet, og at verdien av arbeid er velferd. Vi ser også at arbeid er den beste måten hver av oss kan påvirke inntekt og egenverd.

Urfam Ahmed, Oslo Politidistrikt.

Det er mange som prøver hardt å komme ut i jobb, men det hjelper lite at vi snakker om at vi må få flere ut i arbeid hvis ingen vil ansette dem. I dag står 68.000 unge utenfor både arbeid, utdanning og opplæring. Årsakene til utenforskap er mange, og som Erna Solberg nevnte i sitt digitale innlegg på konferansen: “…mange blir stående utenfor arbeidslivet, og dermed de små og større fellesskap som skapes på jobb.”

“Hvert eneste menneske jeg møter har en sinnssyk kapasitet. Vi må begynne å satse, vi må tørre å lage mer rom, vi må ha plass til alle!” sa Stig Morten Seierstad. Seierstad er leder for Marita Drift. Virksomheten er en underleverandør til byggebransjen spesialisert innen riving, og her ansettes mennesker som er ferdig med arbeidstrening og som ønsker en karriere innen byggebransjen. Hans innlegg handlet om viktigheten av å oppdatere menneskesynet vårt – at vi må se potensiale i alle. Han fortalte om sin egen opplevelse av dette, og hvordan han ble møtt da han begynte i arbeidslivet etter endt dom: “Jeg fikk lov til å være Stig Morten Seierstad fullt ut.. (…) og det var bra nok. Jeg har fått lov til å bruke hele meg til å skape noe. Og jeg tror det er så simpelt, samme hva du tror på, at vi er skapt for å skape.”

“Og jeg tror det er så simpelt, samme hva du tror på, at vi er skapt for å skape.”

Torbjørn Røe Isaksen, Arbeids- og sosialminister.

Jørg Lian, Forsvarets logistikkorganisasjons sjefssersjant, satte ord på det samme: “Det fineste jeg kan gi bort er mestring.” Budskapet gjennom hele konferansen var nettopp dette, at arbeid skaper mestring – og mestring skaper følelsen av egenverd. Når storsamfunnet tror på deg gir det muligheten til å se sitt eget potensiale. Og som Erna Solberg avsluttet sitt innlegg med: “Det handler ikke bare om samfunnsøkonomien dette her. Det handler om å skape et godt samfunn. Det handler om menneskeverd.”

“Det handler ikke bare om samfunnsøkonomien dette her. Det handler om å skape et godt samfunn. Det handler om menneskeverd.”

Stig Morten Seierstad (fra Marita Drift) sammen med Linn Hilde Fosso (Innlandet Politidistrikt)

På programmet var foredragsholdere Stig Morten Seierstad fra Marita Drift, Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, Sersjantmajor Jørg Lian, daglig leder av Utøya Jørgen Frydnes, Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet Saida Begum, rapper og tidligere gangster Sebastian Emil Stakset, Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Rina Mariann Hansen, Fredrik Inger, Urfan Ahmed og Hans Magnus Gjerlaug fra Oslo Politidistrikt, Linn Hilde Fosso fra Innlandet Politidistrikt, direktør for Arbeidsliv i NHO Nina Melsom, daglig leder i Sundvolden Hotell Cecilie Laeskogen, Lars Hande fra Hande AS, sjefsøkonom i LO Roger Bjørnstad og arbeids- og tjenestedirektør i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) Kjell Hugvik. Sebastian Emil Stakset (Sebbe Staxx), Lewi Bergrud, Miriam Våga og John Anders Narum sto for de musikalske innslagene, og Tom Torkelhagen ledet dagen som konferansens programleder.

Takk til alle som bidro!