Å få mennesker ut av utenforskap og inn i arbeid er selve kjernen til mestring og selvrespekt!

Marita har siden 1994 jobbet med inkludering. Det gir fremtidstro og langsiktighet. Verdien av arbeid er velferd. Arbeid er den beste måten hver av oss kan påvirke inntekt, egenverd og velferd. 

Mange prøver hardt å komme ut i jobb. Det hjelper lite at vi snakker om å få flere ut i arbeid hvis ingen vil ansette dem. 68.000 unge står i dag utenfor arbeid, utdanning og opplæring. Årsakene til utenforskap er mange. Det skal alltid lønne seg å jobbe og vi må stille krav til aktivitet for de som er istand til å være i aktivitet. Vi må sammen fortsette arbeidet med å styrke arbeidslinja. 

Derfor er Maritastiftelsen med å arrangere årets viktigste konferanse: Alle i arbeid. Konferansen finner sted 31. august ved Sundvolden Hotel.

Deltakeravgift: 1.490,-  

Digital deltakelse:  990,-

Påmelding – KLIK HER