Thomas Pyke er avdelingsleder for Marita Bo, et tilbud for unge voksne fra 18-23 år som er i en vanskelig livssituasjon. Her jobber han for å motivere og støtte beboere til å ta ansvar for eget liv gjennom gode valg, og legge til rette for opplevd mestring. 

Hva var din vei inn i Maritastiftelsen, og hva gjorde at du ville jobbe med dette?

Tilbake i 2006 var jeg frivillig i Marita Bo. Jeg var også frivillig i Marita Ung, og fikk etterhvert en liten stilling der. Jeg hadde god kjennskap til Maritastiftelsen og da jeg i fjor høst var på utkikk etter ny jobb, var det spennende å søke tilbake hit. Har alltid hatt sansen for Maritastiftelsen og det engasjementet som er her. Det å være tett på mennesker som har fått livene sine forandra på ulike måter, er både inspirerende og unikt med Maritastiftelsen.  

Hva er din rolle i Marita? Hvordan ser hverdagen din ut her?  

Jeg er avdelingsleder for Marita Bo. Det innebærer ansvar for driften av tilbudet og oppfølging av personalet, de frivillige og beboerne. Hverdagen min er derfor variert. Jeg har en del samtaler og møter, arrangerer aktiviteter og fellesmiddager og gjør mange praktiske ting tilknyttet bygget. Nå for tiden jobber jeg en del med struktur og rutiner, å dokumentere hva vi gjør og hvorfor vi gjør det vi gjør. Det er altså mange hatter.  

Er det noen spesielle utfordringer du vil trekke frem i denne jobben? 

Det hender jeg har konkrete tanker om hva jeg syns noen burde gjøre, og det kan være vanskelig å vite i hvilken grad jeg skal stille spørsmål og utfordre dette, versus å observere og la folk ta de valgene de tar. Man ønsker jo så gjerne at det skal gå så bra som mulig for folk, men folk må samtidig få ta egne valg. 

Hva brenner du for i jobben din? Hva er din motivasjon? 

Jeg motiveres av å bygge noe som vedvarer. Jeg håper mitt engasjement gjør det lett å komme etter meg og for neste person til å ta over min rolle. Det skal være bedre når jeg går, enn når jeg kom. Og så motiveres jeg av at både ansatte, frivillige og beboere opplever det som meningsfylt å være her og bo her og at dette kjennes som et trygt sted. Hos meg er også trosdimensjon viktig. For de som ønsker det og søker det, vil jeg gjerne være en medvandrer og støtte opp om dette. Samtidig som de som ikke ønsker det skal føle seg sett og respektert for deres livssyn.  

Hvordan ser fremtiden ut i for Marita Bo? 

Botilbudet har fungert veldig bra, så der er planen å fortsette som før. Det å ha frivillige i botilbudet er en veldig god løsning som fungerer godt.  Og så er planen å gjøre det enda lettere for ansatte, frivillige og beboere å komme hit. Det skal være enkelt å få informasjonen en trenger, og at folk skjønner hva vi gjør og hvorfor vi gjør det. Det er også ledige plasser, så målet er også at de skal fylles opp. Målet er å hjelpe så mange vi klarer.