Marita Women starter bofellesskap for kvinner med prostitusjonserfaring: En drøm holder på å gå i oppfyllelse – endelig skal Marita Women starte sitt eget botilbud!

Det vil være et bofellesskap for kvinner med prostitusjonserfaring, som sårt trenger et trygt og godt sted å bo. Allerede i juni 2016 begynner noen av jentene å flytte inn i huset som har seks soverom pluss en egen leilighet, har gode fellesarenaer både inne og ute, har en idyllisk beliggenhet ved sjøen og er godt egnet for tiltaket.

Silje Lien er en av de som jobber dag og natt for å hjelpe og støtte kvinnene på gata i Oslo.

Mange er ofre for menneskehandel

Marita Women ble startet opp som et prosjekt i 2008 med Maritakafeen som base. Bakgrunnen var at man så det vokste frem en ny gruppe utenlandske prostituerte i Oslo sentrum, som ikke nødvendigvis hadde de samme problemstillingene og utfordringene som de norske kvinnene, som i større grad var knyttet til kafeen på grunn av rusmisbruk. Mange av de utenlandske kvinnene var også ofte utsatt for menneskehandel og hadde mange tilleggsbelastninger på grunn av dette. Marita Women har sett behovet for et botilbud for denne gruppen lenge, og endelig har det kommet i gang.

Silje Lien er en av de som jobber dag og natt for å hjelpe og støtte kvinnene på gata i Oslo. Vi stiller henne noen spørsmål om botilbudet.

Er dere klare for innflytting?

– Ja, vi vil i løpet av juni tilby 3-5 plasser til kvinner med prostitusjonserfaring. Noen av disse vil være identifisert som mulige ofre for menneskehandel og kan ha en midlertidig oppholdstillatelse i Norge, gjennom å ha fått innvilget refleksjon, forteller Silje.

Hva er refleksjon?

– De som blir identifisert som offer for menneskehandel, får en refleksjonsperiode på seks måneder der det skal legges til rette for at de får bistand og beskyttelse. De har da et lovlig opphold i Norge, og har rett på hjelp fra advokat, livsopphold, helsehjelp, arbeidsrett og en trygg bolig. Det siste kan vi bidra med, svarer Silje. – Ordet refleksjon brukes fordi det er ønskelig at offeret vurderer en anmeldelse av bakmennene i denne perioden.

Vil hjelpe jentene til å bryte med prostitusjon

Hva er målet med dette bofellesskapet?

– Vi har som mål å styrke kvinnenes mulighet til å få stå oppreist i eget liv med en ny verdighet og med et fornyet håp om en meningsfull og god framtid, sier Silje. I bofellesskapet vil vi særlig ha fokus på

  • Styrke selvtillit og troen på mestring (empowering): å kunne legge til rette for trygghet og tilhørighet og gjennom det stimulere til å gjøre nye og positive erfaringer
  • Stimulere til framtidstro gjennom langvarige tillitsbyggende relasjoner
  • Bidra til frigjøring fra uheldige relasjoner: å endre destruktive, psykiske, relasjonelle eller sosiale bindinger slik at mennesker kan frigjøres til et bedre liv.
  • Støtte gode prosesser som bidrar til helbredelse og god helse med fokus også på forebyggende arbeid

Hvordan tenker dere at dette bofellesskap vil hjelpe jentene ut av prostitusjon?

– Vi mener at gjennom et tilbud om trygg bolig med mulighet for en meningsfull hverdag, gis et større handlingsrom for de kvinnene som trenger bistand til å bryte med prostitusjon. Vi tror at dette kan ha en positiv betydning for endringsarbeid i eget liv fordi det vil kunne bidra til økt stabilitet og trygghet for den enkelte. Dette er noe av grunnlaget for vår motivasjon til å kunne etablere et bofellesskap, sier Silje.

Drømmen om et liv uten prostitusjon

Hvem er de kvinnene som dere har som målgruppe?

– De er kvinner som har et bevisst ønske om å bryte/eller har brutt med prostitusjon og har en målsetting om å gjennomføre arbeidspraksis/skole/aktiviteter som en vei til å reintegreres til et liv uten prostitusjon. Primært vil dette tilbudet gjelde kvinner mellom 18-35 år. Vi er også åpne for å vurdere muligheten til å kunne gi tilbud til mor/ barn/ mindreårige, forteller Silje.

– For de aller fleste vet vi at ønsket om å få bli i Norge og få arbeid her er en svært krevende prosess og for mange uoppnåelig. Samtidig erfarer vi at mange er her over lang tid uansett. Dette er ofte kvinner som er i en alder hvor det er viktig å få etablert ferdigheter som voksen og styrkes i troen på mestring av eget liv.

Klarer de å se at det finnes alternativer til livet de lever nå?

– Vi mener at vi med et botilbud, selv om det kan være begrenset i forhold til tidsperspektiv, kan ha stor verdi for å komme ut av et tankesett hvor en ser ingen muligheter for alternativer til et liv i prostitusjon, som de uttrykker at de egentlig ikke ønsker å leve i, svarer Silje.

Tidligere prostituerte er en ressurs

Hvordan vil dere forebygge at kvinnene vender tilbake til et liv i prostitusjon?

– En investering i å gi trygghet, omsorg og psykisk og fysisk helsehjelp gjennom et fungerende bofellesskap, kan være et viktig bidrag for å forebygge at kvinnene vender tilbake til et liv i prostitusjon. Flere av de vi er blitt kjent med og som har fått hjelp til å etablere seg i Norge og er ute av prostitusjon kan være en stor ressurs for å hjelpe sine «medsøstre». Derfor vil også flere av disse som er kjent med språk, kultur kunne være ressurspersoner i bofellesskapet og bidra med å være gode rollemodeller, svarer Silje.

– Mange vi snakker med, beskriver ensomheten som sin største utfordring selv om de har fått hjelp. Derfor tror vi at det også er viktig at en kan få bruke seg selv og være til hjelp for andre i samme situasjon som det de selv har vært i. Vi erfarer at dette er en svært viktig ressurs som kanskje ikke har vært nok verdsatt, avslutter Silje.