Denne teksten ble skrevet i 2017 av Maritastiftelsens grunnlegger, Leiv Holstad, som i mars 2020 gikk bort etter lengre tids kreftsykdom. Hans engasjement, formidlingsevne og tro på Gud og mennesker har satt dype spor hos oss som jobber i Maritastiftelsen, og hos utallige mennesker som har funnet hjelp hos oss. Teksten du nå skal få lese, skrev Leiv i anledning julen 2017. Vi finner disse ordene inspirerende og tankevekkende, og ønsker derfor å dele dem på ny. Til minne om Leiv Holstad og hans utrettelige kamp for dem som står utenfor.

Skrevet i 2017 av Leiv Holstad, Maritastiftelsens grunnlegger.

What if God was one of us, just a slob like one of us, sang Joan Osborne på 90-tallet. Ja, tenk om det er slik at vi alle uten å være klar over det har møtt Gud forkledd som fattig, ensom, asylsøker, rusavhengig eller hjelpetrengende på andre måter? Faktisk så er det nettopp slik det er! Jesus er nærmere oss enn de fleste er klar over. Du ser Han i det ulykkelige blikket til den ensomme, i den hutrende dama fra Romania som tigger på gatehjørnet du stadig går forbi, i den fortvilte, rusavhengige gutten som doper seg for å dempe sin indre smerte, ja, du finner Han overalt der det er nød og lidelse. Han strekker ut hånden til deg og meg og ber om hjelp. Det du har gjort mot en av mine minste, har du gjort mot meg, sa Jesus (Matt 25,40).

«Men vi løser verken den fattiges, den rusavhengiges eller de prostituertes problem ved å gi dem noen kroner», hevder noen. Det er nettopp derfor vi i Maritastiftelsen har en mer helhetlig tilnærming til løsning, men vi gjør ikke noe galt om vi også gir litt av vår overflod til tiggerne –gjerne samme med et vennlig smil.

Natten da Gud ble menneske

Når dette skrives står julenfor døren og vi blir nok en gang minnet om den natten da Gud kom til menneskeheten forkledd som et sårbart lite barn. Mange avfeier denne historien som et søtt, lite eventyr på linje med myten om julenissen, men tenk om det er sant at Gud ble menneske i Jesus fra Nasaret og at vi gjennom å se på Ham kan finne ut hvordan Gud er? Jesus var snill, nådig og barmhjertig, Han hadde stor sympati med de som hadde det vondt, men Han likte ikke at de med politisk, religiøs eller økonomisk makt utnyttet eller så ned på de fattige. Jesus gir oss et sympatisk bilde av Gud, helt ulik slik mange fremstiller Ham som ond, truende og fordømmelse. Hvorfor ikke bruke noe av stillheten det måtte lykkes å få i denne jula til å ta et nøyere blikk på Han som er julens hovedperson ved å børste støvet av den gamle boka og lese det som står der om Jesus?

Tenk om det virkelig er slik at Gud kom til oss gjennom Jesus som en slags «boss undercover» som er tilstede i vår hverdag og at Han prøver hjertene våre gjennom de lidende iblant oss? Tenk om det virkelig er sant som Han sa at Han er veien til Gud, sannheten som svarer på alle våre innerste spørsmål, og det sanne livet både her og i evigheten.

Med ønske om en god og riktig jul!