En stor takk fra oss i Marita Women til alle som har støttet oss i årets julekampanje. Det er fantastisk at vi sammen på ulike måter kan gi muligheter til å løfte håpet overfor mennesker som i alt for stor grad har kjent på håpløshet og fortvilelse. Støtten betyr ikke bare at vi kan gjøre mer, men det er også et varmt og oppmuntrende håndslag til oss som jobber i Maritastiftelsen, tett knyttet sammen med de vi møter som trenger vår bistand. Et sitat fra en av våre kvinner som bor i bofellesskapet vårt uttrykker det meste: 

«Jeg pleide å leve i et helvete, og uansett nå om jeg blir sendt tilbake til hjemlandet eller ikke, så vet jeg at jeg har fått oppleve smaken av å få være i himmelen».

På vegne av teamet og frivillige medarbeidere i Marita Women
– Kristin Strandengen

Kristin Strandengen, avdelingsleder i Marita Women