Mer om Marita Bo2022-02-18T08:19:31+00:00


Hva er Marita Bo?

Marita Bo er et botilbud rettet mot unge voksne fra 18–25 år som er i en vanskelig livssituasjon. Marita Bo vil hjelpe beboerne å stå rustet til å ta ansvar for eget liv gjennom å ta gode valg, oppleve mestring og bli tryggere på seg selv. Marita Bo består av en gutte- og en jenteetasje med fire plasser i hver etasje.

Botilbudets mål

Intensjonen for arbeidet er å forebygge kriminalitet og rusmiddelbruk blant ungdom og hindre tilbakefall, forbedre mulighetene til å få jobb/utdannelse, oppmuntre den enkelte til et sant og romslig selvbilde, oppdage sine talenter og erfare positive fritidsopplevelser samt å bygge positive nettverk. Vi fokuserer på botrening, som bl.a. innebærer økonomi, kosthold, hygiene, sosial trening og rengjøring. Marita Bo jobber mot at alle beboere i tiltaket skal være i en form for aktivitet på dagtid. Dette kan være i form av skolegang, ordinært arbeid, arbeidspraksis/trening via Nav, tiltak i regi av Maritastiftelsen og lignende.

Ansvarspersoner på huset

Alle som flytter inn får sin egen ansatt som kontaktperson som har jevnlige samtaler med beboerne om behov, utfordringer, mål, grensesetting og utvikling. Det er fire ansatte i Marita Bo. Sammen med beboerne bor det tre ansvarspersoner i hver etasje. Ansvarspersonene har som hovedfokus å være miljøskapere i botilbudet. Ansvarspersonene skal dessuten være delaktig på husmøter samt være gode forbilder i hverdagen gjennom levesett og verdier. For noen av ungdommene har ansvarspersonene blitt en del av deres vennenettverk. Dette viser seg å være en effektiv måte å jobbe med tanke på nettverksbygging, det også er en god måte å øve seg på sosial trening med å omgås andre på egen alder fra et annet miljø. Både beboerne og ansvarspersonene følges opp av de ansatte i Marita Bo.

Felleskap som ansvarliggjør og gir mestring

En dag i uken arrangeres det fellesmiddag. Fordi dette er et samlingspunkt ønsker vi at alle, både beboere og ansvarspersoner, skal delta. Ansatte har ansvaret for gjennomføringen, men beboerne er delaktige og hjelper ofte til. Hver tredje onsdag er det husmøte etter fellesmiddagen. Her tas det opp saker som er knyttet til det å bo sammen. Møtet ledes av en ansatt. I tillegg til fellesmiddagen, arrangeres det én dag i uken frivillig felles kveldsmat for alle beboere og ansvarspersoner. I motsetning til fellesmiddagen er det her åpenhet for å invitere med seg andre i sitt nettverk. Her er en ansatt sammen med en ansvarsperson ansvarlig for gjennomføringen, men får ofte hjelp av beboerne til å forberede maten.

Hver uke skal alle som bor i etasjene ha fullført vaskeoppgaver, noe som er viktig for både fellesskapet, vedlikehold av bygg og hygiene. I løpet av året har det vært arrangert to obligatoriske helgeturer for alle beboere og ansvarspersoner. I tillegg har det vært arrangert dagsturer og aktiviteter som er frivillig å være med på for beboerne og ansvarspersonene. Det arrangeres temakvelder annenhver måned som er obligatorisk for alle beboere og ansvarspersoner. Temakveldene tar opp relevante temaer knyttet til relasjoner og sosialt samspill, økonomi, kosthold etc. Temaene som tas opp skal være aktuelle, praktiske og informative.

Er du mellom 18 og 25 år, og har ønsker om å se endring i livet? Marita Bo er et tilbud som vil følge deg og gi deg støtte på veien. Ta kontakt på mbo@marita.no for mer informasjon.

Mer om Marita Bo, Ung:

Go to Top